کد خبر: 475504 A

اتحادیه‌های کارگری فراخوان دادند؛

در اعتراض به تعقیب‌ها و آزارهای فعالان کارگری، اتحادیه کارگران برق و گاز الجزایر برای سه روز اعتصاب سراسری فراخوان داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه سراسری کارگران برق و گاز الجزایر از کارگران خواسته است که سه روز پیاپی (یازدهم، دوازدهم و سیزدهم آوریل) دست از کار بکشند و به حرکت اعتراضی بپیوندند.

در این فراخوان، خواسته اصلی توقف سرکوب فعالیت‌های صنفی و منع تعقیب و آزار فعالان کارگری عنوان شده‌است.

فراخوان اعتصاب پس از آن صادر شد که اعتصاب آرام کارگران انرژی در ماه مارس که با خواسته افزایش حداقل دستمزد برگزار شده بود، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی الجزایر مواجه شد؛ بیش از 400 نفر از اعتصابیون بازداشت شدند، گرچه اکثریت آنها پس از ساعاتی آزاد شدند اما برخی به شدت توسط پلیس و نیروهای امنیتی مضروب شده بودند.

حال این اعتصاب سراسری، فراخوانی است که مخاطبش 87 هزار کارگر صنعت انرژی است و اتحادیه کارگری مربوطه معتقد است تا زمانی که کارگران نتوانند آزادانه به فعالیت صنفی و دفاع از حقوق خود بپردازند، بایستی اعتراضات ادامه داشته‌باشد.

 

کارگران الجزایر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر