کد خبر: 475634 A

در پی فراخوان کنفدراسیون عمومی کار؛

در پی فراخوان کنفدراسیون عمومی کار آرژانتین هزارن کارگر روز جمعه به خیابان های بوینس آیرس، پایتخت این کشور آمدند تا اعتراض خود را نسبت به سیاست های ریاضت اقتصادی اعلام کنند. این اعتراضات با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در آرژانتین همزمان شده است.

به گزارش ایلنا، هزاران کارگر آرژانتینی روز جمعه همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد به خیابان های بوینس آیرس، پایتخت این کشور آمدند تا اعتراض خود را نسبت به سیاست های ریاضت اقتصادی اعلام کنند.

کنفدراسیون عمومی کار آرژانتین که فراخوان این اعتراضات را صادر کرده است از کارگران این کشور خواسته است که تا پایان برگزاری مجمع جهانی اقتصاد به اعتراضات خود ادامه دهند چرا که سیاست های ریاضت اقتصادی منجر به اخراج بسیاری از کارگران، افزایش ساعات کار و افزایش سن بازنشستگی شده است.

همزمان پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده و راه های اصلی تردد در پایتخت را بسته است.

مجمع جهانی اقتصاد کارگران آرژانتین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر