کد خبر: 493213 A

کارگاه آموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا، کارگاه آموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران آغاز به کار کرد.

در این کارگاه یک روزه با هدف ارتقای آگاهی و آشنایی با روند و پیامدهای تغییر ساختار سنی ، مفاهیم و تئوری های سود جمعیتی و پیامد هایش بر اقتصاد و اشتغال با مروری مختصر بر تجارب کشورها ، برنامه ریزی شده است .

کارگاه آموزشی مذکور با تلاش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) در مجموعه فرهنگی تلاش برگزار می شود .

کارگاه آموزشی پنجره فرصت جمعیتی و امکان تحقق سود جمعیتی در ایران اولین گام در راستای ارتقای ظرفیت فنی و تخصصی دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط در پیشبرد اولویت های ملی در تحقق سود جمعیتی در ایران است.

دکترعیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر علاء الدین ازوجی مشاور وزیر و سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و خانم دکتر جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران سخنرانان این کارگاه آموزشی هستند .

همچنین موضوعات تخصصی و علمی پنجره فرصت جمعیتی ارائه می شود و در پایان نشست حاضران به پرسش و پاسخ می پردازند.

کارگران و دولت یازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر