کد خبر: 493230 A

یک فعال کارگری:

یک فعال کارگری می‌گوید کارگران با درایت و بینش در انتخابات مطالبات خود را پیگیری کردند و به شعارهای عوام فریبانه نه گفتند.

ناصر آقاجری (فعال مستقل کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با شرایط پیش روی کارگران ایران گفت: در سالهای گذشته ، خیلی‌ها برای رسیدن به اهدافشان ( جذب سرمایه های خارجی و عضویت در تجارت جهانی) قانون کار را با تنظیم قرارداد های کار برای مناطق آزاد تجاری – صنعتی از مناسبات اجتماعی آن مناطق حذف نمودند. چون این اقدام ضد قانون اساسی شان شرکتهای چند ملیتی امپریالیستی را خشنود نکرد، قصد اصلاح قانون کار را داشتند.

وی ادامه داد:  آنها که  مرتب در رسانه‌ها فریاد می زنند که عامل  و مانع اصلی عدم  سرمایه گذاری غربی ها، قانون کار در ایران است، خود را به نفهمیدن زده‌اند. این جماعت به مردم نمی گویند همه دولت های سرمایه داری غربی – اروپایی دارای قاتون کار هستند، آن هم بسیار پیشرفته تر از قانون کار سر ودم بریده ایران.

آقاجری افزود: در این میان مردم در میان جار وجنجال عده ای که با وعده های غیر واقعی و گدا پرورانه  شعار می دادند و قصد داشتند باز هم با سیاست های ماکیاولی  مردم را گمراه کنند،نه گفتند.   و با یک نه بزرگ نشان دادند روز به روز دارند از آنها فاصله می گیرند.

وی ادامه داد: ولی کار بزرگی که مردم ایران آن را کاربردی کردند، نه بزرگی بود که به عوام فریبی دادند و سه برابر شدن یارانه را نپذیرفتند و بدین گونه نشان دادند دوران نویی فرا رسیده که وعده نان به رغم فقر سیاه و بیکاری و گرانی همگانی؛ دیگر کاربردی ندارد و پنجره ای به باغ سبز از رنگ رو افتاده است.

آقاجری با بیان این که خواست کارگران توسعه واقعی صنعتی است، نه اجرای سیاست های تعدیلی امپریالیستی ادامه داد: دولت بایستی از این پس از آمار مهندسی‌شده برای رکود و تورم دوری کند و به کارگران اجازه دهد که در تعیین سرنوشت خودشان مشارکت فعالانه داشته باشند.

کارگران و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر