کد خبر: 495322 A

ربیعی در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه:

علی ربیعی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی گفت: انسجام، عزم و تدبیر ملی برای مبارزه با فقر پدید آمده است.

به گزارش ایلنا، کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست علی ربیعی وزیر رفاه و با حضور  شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان ، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ،  رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، پوراصغری معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و معاونین سایر وزراتخانه های عضو شورای عالی رفاه برگزار شد.

در این نشست که با دستور کار بحث و بررسی سیاست های رفاهی دولت داوزهم برگزار شد، ربیعی وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عزم ، انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در کشور بوجود آمده است،  اظهار کرد:  یکی از تاکیدات مهم رئیس جمهور «برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم» است .

ربیعی با اشاره به بیش از سه برابر شدن مستمری مستمری بگیران نهادهای حمایتی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید در کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه بررسی شود  تداوم  و مرتبط کردن  این موضوع با اشتغال فراگیر ضد فقر است .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به اقدامات مثبتی که در خصوص کنترل ، کاهش و مهار فقر درمان ، فقر آموزشی ، فقر غذایی و تمرکز بر سیاست مسکن حمایتی انجام شده است، تاکید کرد: " سیاست ها و برنامه های هدفمند حمایت اجتماعی و توانمند سازی گروه های آسیب پذیر و فقرا در دولت دوازدهم به جد پیگیری و دنبال خواهد شد " .

ربیعی با اشاره به مطالبی که در این جلسه  در خصوص نظام شناسایی فقرا ، هدفمندی حمایت از گروه های آسیب پذیر ، پنجره واحد رفاهی ، هماهنگی بین بخشی و حمایت های هدفمند از گروه های هدف نظیر سالمندان ، زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست ، کودکان بازمانده از تحصیل ، معلولین  و آسیب دیدگان اجتماعی بیان شد،  خاطرنشان کرد: نظام چند لایه حمایتی محور سیاست های حمایتی خواهد بود و  کمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه به صورت ویژه و فوق العاده تاکید رئیس جمهور مبنی سیاست گذاری و برنامه ریزی برای برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم را پیگیری خواهد کرد.

کارگران و دولت یازدهم کارگران و دولت دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر