کد خبر: 495602 A

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛

هشتمین جلسه شورای راهبردی امور اقتصادی به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدیران و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیران عامل صندوق های تابعه، هلدینگ ها، بانک ها و تعدادی از بنگاه‌های وابسته برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هشتمین جلسه شورای راهبردی امور اقتصادی به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدیران و معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیران عامل صندوق های تابعه، هلدینگ ها، بانک ها و تعدادی از بنگاه‌های وابسته برگزار شد

در این جلسه شیوه نامه واگذاری بنگاه های خارج از استراتژی صندوق ها و سازمان های وابسته و ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق تامین مالی سرمایه در گردش بنگاهها  و سایر موضوعات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرمایه معاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر