کد خبر: 499985 A

محمدحسین مهدوی عادلی به عنوان رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی انتخاب و با تصویب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی دکتر محمدعلی همتی به عنوان عضو جدید هیأت مدیره این سازمان منصوب شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به استعفاء دکتر عباس کبریایی زاده از عضویت و ریاست هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی که پیش از این انجام شده بود، دکتر مهدوی عادلی به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد.

مهدوی عادلی طی سال های اخیر عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بوده و اقتصاد دان است.

وی استاد تمام و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بوده و سمت های اجرایی مختلفی را بر عهده داشته است.

همچنین دکتر محمد علی همتی نیز مدیرکلی امور جانبازان اعصاب و روان، رئیس کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان، دبیر دومین و سومین همایش بهداشت روانی و جنگ، سرپرست پژوهشکده فنی –پزشکی جانبازان و عضو شورای پژوهشی، مشاور معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی، عضو شورای سیاست گذاری ارزی و تجهیزات پزشکی سازمان تامین اجتماعی و معاون درمان سازمان تامین اجتماعی را در کارنامه دارد.

درمان سازمان تامین اجتماعی مشهد معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی کمیسیون پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر