کد خبر: 501934 A

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید طرح‌های کارورزی و مهار آموزی هیچ افق روشنی در حوزه روابط کار باقی نمی‌گذارند و حاکمیت قانون را با گسترش بی نظمی به چالش می‌کشند.

«علی اصلانی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی هیچ افق روشنی در حوزه روابط کار باقی نمی‌گذارند و حاکمیت قانون را با گسترش بی نظمی به چالش می‌کشند.

اصلانی با تبیین دلایل موفقیت آمیز نبودن طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی، تصریح کرد: هر طرحی در حوزه روابط کار باید به گونه‌ای اساسی توسط شرکای اجتماعی دولت چکش کاری شود. این در حالی است که این 2 طرح بدون  بررسی‌های سه جانبه در شورای عالی کار به کارگران  تحمیل شده است که همین امر آن را به معنای  واقعی از اعتبار ساقط می‌کند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه معاف کردن کارورزان و مهارت آموزان از شمول قوانین حمایتی و مصوبات شورای عالی کار، جای افتخار ندارند که آن را جز محاسن این طرح در زمینه اشتغال زایی بدانیم، افزود: نتیجه قانون زدایی از چهره طرح‌ها همواره فاجعه آفرین بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تنش در روابط کارگر و کارفرمایی با چاشنی ارزان سازی کارگران، تنها دستاورد طرح کارورزی است، افزود: قانوگذار در فصل پنجم قانون کار به شرایط کارآموزی و حقوق آنها پرداخته است چرا که فلسفه فصل پنجم حفظ توازن و احترام متقابل در رابطه کارآموز و کارفما است.

 عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این در حالی است که طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی به معنای واقعی به فصل پنجم قانون کار پشت کرده اند . از این رو این نگرانی وجود دارد که از این طریق به کلیت قانون کار لطمه وارد شود.

کارگران و دولت دوازدهم کارگران و طرح کارورزی کارگران و طرح مهارت آموزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر