کد خبر: 508823 A

در اثر ریزش دیوار ساختمان در حال ساخت که روز پنجشنبه در خیابان کاشانی یزد به وقوع پیوست، یک کارگر جان خود را از دست داد و دو کارگریدیگر مصدوم شد.

در اثر ریزش دیوار ساختمان در حال ساخت که روز پنجشنبه در خیابان کاشانی یزد به وقوع پیوست، یک کارگر جان خود را از دست داد و دو کارگریدیگر مصدوم شد.

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، در اثر حادثه ریزش آوار دیوار یک ساختمان در حال ساخت که روز پنجشنبه در خیابان کاشانی یزد  کوچه شماره پنج به وقوع پیوست، یک کارگر جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر مصدوم شد. دو کارگر مصدوم همان زمان به اورژانس یزد انتقال داده شده است. 

 

حوادث کار یزد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر