کد خبر: 514400 A

اعتراض صنفی کارگران مناطق هشت گانه شهرداری اهواز که به منظور تبدیل وضعیت استخدامی از ۲۷تیر ماه آغاز شده بود، امروز نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض صنفی کارگران مناطق هشت گانه شهرداری اهواز که به منظور تبدیل وضعیت استخدامی از ۲۷تیر ماه آغاز شده بود، امروز نیز ادامه دارد.

منابع خبری ایلنا در شهرداری اهواز می‌گویند که دلیل برپایی این اعتراض حدودا چهار روزه بی‌تفاوتی مدیران شهرداری اهواز در قبال تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مناطق هشت گانه شهرداری است.

از قرار معلوم به تازگی سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور مجوز استخدام آن گروه از کارکنان شهرداری‌ها را که دارای حداقل سه سال سابقه کاری هستند را صادر کرده است.

معترضان مدعی هستند که مطابق این دستورالعمل همه آنها باید تبدیل وضعیت بشوند چرا که بین سه تا ۲۰ سال سابقه کار دارند.

به گفته آنان، شهرداری اهواز اخیرا بر اساس دستور العمل فوق اقدام به تبدیل وضعیت قرارداد کار کارگران قراردادی، روز مزدی وپیمانی کارگران خدماتی وفضای سبز مناطق هشت گانه شهرداری اهواز کرده ودر این بین تعداد خیلی کمی از کارگران قرار داد مستقیم شده‌اند.

طبق اظهارات وی آنچه موجب نارضایتی کارگران شده ناعدالتی در استخدامهای اخیر است چرا که در بین کارگران استخدامی کارگرانی دیده می‌شوند که از ماکارگران خدماتی وفضای سبز نیستند.

کارگر شهرداری اهواز در خاتمه تصریح کردند، جدا از ناثباتی شغلی که هم اکنون با حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی انسانی با آن مواجه‌ایم دست کم بابت چندین ماه معوقات مزدی از شهرداری طلبکاریم که از مدت‌ها قبل به تاخیر افتاده است.

کارگران شهرداری اهواز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر