کد خبر: 515352 A

کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در تماس با ایلنا از آینده مبهم شغلی خود ابراز نگرانی کردند.

به گفته این کارگزاران، علیرغم تاکید وزیر جهادکشاورزی مبنی بر پرداخت کارمزد کارگزاران بیمه کشاورزی و نیز با استناد به ماده ۲۷ اساسنامه قانونی صندوق بیمه کشاورزی (مصوب مجلس شورای اسلامی)؛ که عملیات اجرایی بیمه کشاورزی می‌بایستی توسط بانک کشاورزی در سراسر کشور صورت پذیرد؛ مدیران مالی بانک کشاورزی اعلام داشتند که با توجه به حذف سرفصل« کارمزدکارگزاری از ردیف بودجه سالانه بانک کشاورزی؛ از این به بعد نمی‌توانند کارمزد کارگزاران بیمه کشاورزی را پرداخت کنند.

این کارگزاران می‌گویند: باتوجه به اینکه صندوق هیچگونه منابع مالی ازخود نداشته و صرفا متکی به کمکهای مالی دولت (ازطریق تهاترحساب‌ها با بانک کشاورزی) بوده و حق بیمه دریافتی از کشاورز بسیار ناچیز است؛ سرنوشت ۵۸۰۰ کارگزار فعال در عرصه بیمه کشاورزی که هریک نان آور برای خانواده خود هستند در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی بار‌ها نسبت به عدم امنیت شغلی خود و نداشتن حقوق قانونی مانند بیمه، اعتراضات مختلفی سامان داده‌اند. این کارگزاران سالهاست که از شرایط شغلی خود انتقاد دارند و خواستار عقد قرارداد دائم با وزارت جهاد کشاورزی هستند.

مدیران مالی بانک کشاورزی در تماس با ایلنا این نگرانی را نابجا دانسته و اعلام کردند حذف کارمزد کارگزاری از ردیف بودجه بانک کشاورزی مورد تایید نیست.

کارگزاران صندوق های بیمه کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر