کد خبر: 537237 A

حدود 80 نفر از کارگران یکی از شرکت پیمانکاری شاغل در فاز 22- 24 واقع در عسلویه از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون دارای معوقات مزدی هستند.

به گزارش منابع کارگری ایلنا، حدود 80 نفر از کارگران یکی از شرکت پیمانکاری شاغل در فاز 22- 24 واقع در عسلویه از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون دارای معوقات مزدی هستند. 

به گفته یکی از کارگران پرداخت ها در قالب مساعده های بسیار کم انجام شده است ولی با توجه به بازگشایی مدارس این پرداختی ها کفاف هزینه های جاری خانواده های کارگری را نمی دهد. 

این کارگر ادامه داد: با وجود معوقات مزدی و وعده های انجام نشده کارفرما هیچ پروژه ای متوقف نشده و روند کار رو به جلو بوده است حال نوبت کارفرمایان است که حق ما، دستمزد کارگر را بموقع بپردازند و نه با تاخیر بیش از سه ماه.

خانواده دستمزد کارگران معوقات مزدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر