کد خبر: 547156 A

به گفته معاون اداره کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اگر سن ورود به سالمندی را ٦٠ سال در نظر بگیریم ٤٤ درصد بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی کمتر از ٦٠ سال دارند و در زمره سالمندان قرار نمی گیرند.

به گزاش ایلنا، مریم فروزان (معاون اداره کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی) گفت: اگر سن ورود به سالمندی را ٦٠ سال در نظر بگیریم، ٤٤ درصد بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی کمتر از ٦٠ سال دارند و در زمره سالمندان قرار نمی گیرند.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی حدود ٣ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر را تحت پوشش قرار دارد، اظهار داشت: از این تعداد ٦٤ درصد بازنشسته، ٣١ درصد بازمانده و ٥ درصد از کارافتاده هستند.

معاون اداره کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت:  در سال ٩٦ ماهیانه ٤٢٠٠ میلیارد تومان از سوی این سازمان مستمری پرداخت می شود.

فروزان با اشاره به تلاش سازمان تامین اجتماعی برای بهبود سطح معیشت وافزایش رفاه بازنشستگان افزود: طی چهار سال گذشته افزایش مستمری ها بیشتر از نرخ تورم بوده است.

وی با بیان اینکه جامعه ایران رو به سالمندی می رود، تصریح کرد: طی ٣٥ سال گذشته( بازه زمانی سالهای ٦٠تا٩٥ ) جمعیت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ٨ برابر شده  در حالی  که در همین مدت شاهد افزایش ١٥ برابری مستمری بگیران بوده ایم.

فروزان گفت: با این شرایط ضریب پشتیبانی( نسبت بیمه شده به مستمری بگیران) در سازمان تامین اجتماعی کاهش یافت.

معاون اداره کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی افزود: مسئله صندوق های بیمه ای در دولت های یازدهم و دوازدهم مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از دولت بودجه ای دریافت نمی کند و منابع را از محل وصول حق بیمه تامین و برای تعهدات هزینه می کند، اظهار داشت: عملکرد این سازمان بر اساس محاسبات بیمه ای است و تصویب قوانین در سال های گذشته که پشتوانه مالی آن تامین نشده بود موجب افزایش هزینه های این سازمان شد . این در حالی است که تعادل در منابع و مصارف در سازمان های بیمه گر موضوع بسیار مهمی است .

فروزان با اشاره به فعالیت های سازمان تامین اجتماعی در جهت ایجاد رضایتمندی بیمه شدگان و بازنشستگان گفت: ارتقای هتلینگ وحذف دفترچه های درمانی در مراکز درمانی ملکی، پرداخت متمرکز مستمری ها، ارائه اینترنتی لیست های حق بیمه و فیش حقوقی بازنشستگان از این جمله است.

کارگران بازنشسته کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر