کد خبر: 554027 A

ظهر پنج شنبه، تجمع چهار روزه بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر پنج شنبه، چهار روز تجمع صنفی بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه به پایان رسید.

در تجمع روز پنج شنبه، حدود دویست نفر از بازنشستگان که اکثرا معلمان و فرهنگیان بازنشسته بودند، شرکت داشتند.

بازنشستگان برای برگزاری این تجمعات از استانهای مختلف به تهران آمده بودند.

این تجمعات از هشتم آبان و از طریق ایجاد کمپین در فضای مجازی آغاز شد.

بازنشستگان علاوه بر اجرای قانونِ برزمین مانده مدیریت خدمات کشوری و همسان سازی مستمری ها، خواستار ارتقاء کیفی سطح خدمات بیمه هستند. 

بازنشستگان فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر