کد خبر: 554099 A

وزیر کار خبر داد:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررسی آئین نامه اشتغال روستایی دردستورکار هیات دولت قرار دارد، گفت: درهفته پیش رو آئین نامه های اجرایی اشتغال روستایی درسطح استان ها می رود و کارآغاز می شود.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررسی آئین نامه اشتغال روستایی دردستورکار هیات دولت قرار دارد، گفت:  درهفته پیش رو آئین نامه های اجرایی اشتغال روستایی درسطح استان ها می رود و کارآغاز می شود.

 

وی که روز گذشته این سخنان را در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بیان کرده بود، ادامه داد :به جمعیت بی سوادان کشور اشاره کرد و گفت : یکی از اهداف سازمان فنی و حرفه ای دردوره جدید مهارت آموزی به افراد ترک تحصیل کرده است و برای ورود و آموزش این افراد به نوعی مهارت آموزی نیازداریم که این امر را با وام های اشتغال مرتبط کرده ایم که بتواند جذابیتی برای این افراد به وجود آورد . این افراد در شرایط فعلی نه مهارتی دارند و نه تحصیلات .

ربیعی افزود : بسیاری از افراد در کشور درخصوص حوزه آب ومشکلات آن  سخن می گویند اما کسی درمورد جمعیت کشور و فقدان مهارت در نیروهای ایرانی که هم رشد را گران می کند و هم قیمت تمام شده کالا را و هم منجر به ناامیدی خود افراد می شود صحبتی به میان نمی آورد .

وی افزود: درامر مهارت نیازداریم حداقل یک و دو دهم درصد الی یک و نیم درصد رشد " جی دی پی " را برای مداخله در بازار کار برای مهارت افزایی وارد کنیم . این رقم خوبی نیست . رقمی که از مجموعه آموزش و آموزش عالی داریم به این اندازه نیست .

ربیعی اضافه کرد : مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای مربیان مجربی هستند و کارشناسان خارجی ای که وارد می شوند سطح مربیان را مناسب می دانند . درجوارکارگاه مربیان مناسبی داریم . باید تجهیزات فنی و حرفه ای را نوسازی کنیم .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی یادآورشد : برای اشتغال آینده به نوسازی تجهیزات فنی و حرفه ای نیازداریم ودر بخشی دیگراز مهارت ها به تربیت مربی نیازداریم .دربخش هایی مانند آی سی تی و گردشگری ظرفیت اشتغال بسیار بالایی داریم .نوعی آموزش های مهارتی ترکیبی از کار و عمل است وبه آموزش های نظری درآن حوزه نیازداریم .

وی افزود : دربخش هایی با اشتغال جدید نیازمندیم که سازمان فنی و حرفه ای را متناسب کنیم . مثلا در حوزه آی سی تی دانش آموختگان  این حوزه خودشان می‌توانند به تنهایی نقش مربی را نیز ایفا کنند . باید حتما درسه جهت کار و گفت و گو  کنیم . یکی خود مردم هستند که بیایند و آموزش ببینید . با خود آموزش و پرورش تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که از دبستان درسطوح استان با فنی و حرفه ای ما کار می کنند . این امر به خودی خود کمک کننده است اما خانواده ها نیز باید کارکنند . جهت گیری درس های کارورزی ما در دانشگاه تغییرپیدا کرد .

وی گفت : دربرخی از رشته ها کارورزی تبدیل به درسی تفریحی شده بود که باید احیا شود . خود فرهنگ مردم از دانشجو گرفته تا سطوح دبیرستان باید به سمت مهارت آموزی بیایند . بخش دیگر مربوط به عرضه نیروی کار است . مدت‌ها که رابطه بین تقاضا و عرضه نیروی کار خدمات ، صنعت و کشاورزی ، با فنی و حرفه ای قطع شد . به عنوان مثال به انرژی اتمی رفتیم و گفتیم نیروهایشان را با کمک آموزش فنی و حرفه ای به مهارت مجهز کنند.

دکترربیعی بر نزدیک شدن صنعت و آینده اشتغال  به فنی و حرفه ای تاکید کرد وگفت: هیات امنای فنی و حرفه ای باید از صاحبان صنایع ، خدمات ، کشاورزی و ...باشند و ضلع سوم این امر نیز دولت است . اگر ما به فکر فقر و اشتغال ، محیط زیست ، آب و ...هستیم باید به موضوع مهارت نیز توجه جدی داشته باشیم .

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد : طرح کارورزی در حال انجام است . اکنون در حال جهت دهی به بیمه مشوقین طرح کارورزی هستیم تا ۲۰۰هزارنفر هدف گذاری شده را تحقق دهیم . درطرح کارورزی افرادی که شرایط قانون را داشتند تامین می‌کنیم . دراین طرح یک سری ثبت نام های گسترده بدون داشتن شرایط انجام شد . شاید افرادی هم شغل داشتند و با انتظار شغلی بهتر به این طرح ورود پیدا کردند و این کار مداوم است . در سال آینده این کار با پختگی بیشتر دنبال می‌شود . این کار مداوم و تعطیل ناپذیراست . جهت ما اکنون در ارائه حق بیمه فرد است این امر برای کارفرما نیز جذابیت بیشتری داشت .

کارگران روستایی کارگران و دولت دوازدهم کارگران و طرح کارورزی کارگران و طرح مهارت آموزی کارگران و برنامه‌های اشتغالزایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر