کد خبر: 554154 A

یک فعال صنفی معلمان:

رضا مسلمی می گوید: علیرغم این که معلمان، سهامداران اصلی صندوق ذخیره معلمان هستند، هیچ نقشی در اداره و مدیریت آن ندارند.

رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان همدان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با مشکلات موجود در مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صندوق ذخیره به عنوان یک صندوق عمومی و غیردولتی متعلق به معلمان است؛ چرا که معلمان سهامداران اصلی آن هستند و سرمایه های آنها این صندوق را شکل داده است.

وی ادامه داد: علیرغم همه اینها، معلمان هیچ نقشی در مدیریت و اداره این صندوق ندارند و این صندوق به صورت انتصابی اداره می شود.

این فعال صنفی معلمان تاکید کرد: شاید بتوان گفت دلیل اصلیِ تخلفات مالی رخ داده در این نهاد، همین انحصاری بودن آن است و اگر معلمان به صورت انتخابی بتوانند این صندوق را مدیریت کنند، چنین بحرانهایی رخ نخواهد داد و صندوق به حیاط خلوتِ عده ای خاص برای پیشبرد منافع شخصی تبدیل نخواهد شد.

مسلمی با بیان این که یکی از وظیفه اصلی دولتها، صیانت از اعوال عمومی و بین النسلیِ ملت است؛ افزود: بایستی ساختار اداره و مدیریت صندوق به گونه‌ای تغییر کند که هم مشارکت پذیرتر باشد و هم در آن شفافیت مالی و پاسخگویی به سهامداران وجود داشته باشد؛ چرا که تا امروز  ما معلمان، هیچ گزارش عملکرد مالی ِ شفاف و صادقانه از صندوق ندیده ایم و دارایی های صندوق ذخیره و سرمایه گذاریهای آن برای سهامداران روشن نیست.

عضو کانون صنفی معلمان تاکید کرد: یکی از اصلی ترین وظایف ِ تشکلهای صنفی معلمان باید مطالبه شفافیت و پاسخگویی در عملکرد صندوق باشد؛ این مطالبه اگر به صورت جدی مطرح و پیگیری شود، متولیان صندوق دیگر نخواهند توانست به هر شکل که می خواهند با اموال فرهنگیان رفتار کنند و جلوی تخلفات گرفته خواهد شد.

وی افزود: بهتر است کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در ارتباط با عملکرد صندوق ذخیره از همفکری و مشاوره با  فعالان صنفی معلمان بهره بگیرد تا به این وسیله، اطلاعات روشنتری در اختیارشان قرار داده شود.

مسلمی در پایان تصریح کرد: علاوه بر تشکلها، فرد فردِ معلمان نیز نسبت به سرنوشت این صندوق مسئولند و نباید بی تفاوت باشند؛ باید راهی برای پیگیری حقوقیِ تخلفات و رسیدگی به متخلفان بیابند و حقوقِ حقه خود را تا آخر مطالبه کنند.

کارگران فرهنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر