کد خبر: 570420 A

مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی:

به گفته مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی هم اکنون بیش از ۶٠ درصد احکام مطالباتی کارفرمایان در کشور بصورت غیر حضوری به آنان ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهرداد قریب، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی کارفرمایان را از برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی ذکر کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۶٠ درصد احکام مطالباتی کارفرمایان در کشور بصورت غیر حضوری به آنان ابلاغ می‌شود.

وی که در کارگاه آموزشی هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب سازمان تامین اجتماعی در قم، حضور داشت، گفت: در سال ٩۵ تعداد دو میلیون و ۴٠٠ هزار بیلان در شعب تامین اجتماعی کشور صادر شد.

مهرداد قریب افزود: ٩٣ درصد بیلان‌های صادر شده در شعب تامین اجتماعی کشور در سال گذشته بدون اعتراض بوده و این امر نشان دهنده دقت کار‌شناسان این سازمان در بررسی پرونده‌های مطالباتی است.

وی اعتراض به بدهی اعلام شده به کارفرمایان را حق طبیعی و قانونی آنان دانست و اظهار کرد: قانونگذار اعتراض کارفرمایان به بدهی اعلام شده و همچنین رای‌های صادره توسط هیات‌های بدوی را به رسمیت شناخته و فرصت ٢٠ روزه‌ای نیز در نظر گرفته است.

قریب ارائه پاسخ مستدل و قانونی به اعتراض کارفرمایان را وظیفه کار‌شناسان شعب تامین اجتماعی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: رعایت اصل بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده‌های کارفرمایان از سوی کار‌شناسان تامین اجتماعی ضروری است.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی حفاظت و حراست از اطلاعات کارفرمایان را حیاتی دانست و گفت: رعایتشان و اعتبار کارفرمایان در محیط کار و سطح جامعه برای سازمان تامین اجتماعی اولویت دارد و همه باید در جهت رعایت این مهم گام برداریم.

وی خواستار نظارت مستمر بر رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی کارفرمایان در شعب تامین اجتماعی شد و گفت: نظارت مستمر به شفافیت بیشتر، قاطعیت در اجرای قانون و پاسخگویی مطلوب می‌انجامد و ثمره آن پویایی سازمان تامین اجتماعی است.

قریب افزود: عملکرد هیات‌های بدوی تامین اجتماعی مستقل است و این سازمان، دخالتی در صدور رای آنان ندارد.

کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر