کد خبر: 626492 A

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان:

فاطمه منصوری‌ می‌گوید: در تعامل با استاندار می‌خواهیم راهبری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مهارتی را در استان برعهده داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش اداره کل فنی و حرفه‌ای استان سمنان تفاهم‌نامه‌ای را با استانداری این استان منعقد کرد که در مجموع دو بحث بسیار مهم «هماهنگی در اجرای آموزش‌های مهارتی» و «زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال مهارت‌آموختگان» را به عنوان اهداف نهایی خود دربرمی‌گیرد. اینکه این تفاهم‌نامه با عنوان «هر جوان سمنانی یک مهارت» شامل چه مواردی است و چه رویکردی را برای رسیدن به این دو هدف اساسی دنبال می‌کند، مواردی هستند که به آنها در گفتگو با فاطمه منصوری‌ (مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان) به آن می‌پردازیم.

همکاری با دفتر امور اجتماعی استانداری در زمینه آموزش‌های محله محور

وی همان ابتدا می‌گوید: با توجه به اینکه استانداری نهادی حاکمیتی است و یکی از کارهای مهمی که می‌تواند انجام دهد ایجاد همبستگی بین دستگاه‌ها و هماهنگ و همسو کردن آنها برای اهداف مشترک است، قصد استفاده از این ظرفیت را داشتیم که استانداری هم خیلی همراهی کرد.

منصوری با یادآوری تفاهم‌نامه‌هایی که با دفاتر استانداری دارند، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌هایی با دفاتر استانداری داریم مانند دفتر امور اجتماعی که در زمینه آموزش‌های محله محور همکاری می‌کنیم با این رویکرد که محلات آسیب‌پذیر در استان سمنان را شناسایی می‌کنند و با توجه به ویژگی‌های آن منطقه از نظر جمعیتی و فرصت‌های شغلی که می‌توان آنجا به وجود آورد و کار کرد، همکاری داریم که در این راستا نیز آموزش‌های مورد نیاز و برنامه‌ریزی برای اشتغال ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون در این حوزه اتفاقات خوبی افتاده و طرح موفقی بوده است، اظهار می‌کند: همچنین با دفتر امور اجتماعی در راستای نشر فرهنگ مهارت‌آموزی در زمینه ساخت انیمیشین و چاپ کتاب نیز همکاری داریم یا با دفتر امور بانوان آموزش‌های مورد نیاز بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار و اقداماتی همچون برگزاری نمایشگاه‌های مشترک که مورد رشد مشاغل خانگی و کارآفرینی می‌شود را انجام می‌دهیم.

اداره کل فنی و حرفه‌ای قصد برعهده گرفتن راهبری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مهارتی را دارد

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان با اظهار اینکه در عین حال که با دفتار استانداری همکاری دارند، همراهمی خود استاندار را هم انتظار دارند، می‌گوید: در تعامل با استاندار می‌خواهیم راهبری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مهارتی را در استان برعهده داشته باشیم.

وی در تکمیل توضیح خود با یادآوری اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌های غیررسمی در کشور است، تصریح می‌کند: با این حال دستگاه‌های اجرایی دیگر هم هر کدام بنا به اسناد بالادستی خود به نوعی وارد حیطه آموزش‌های مهارتی شده‌اند و بخشی از این آموزش‌ها را به عهده دارند اما ما می‌خواهیم تجمیعی بین آموزش‌های مهارتی اتفاق افتاد که مشخص شود اگر فردی بناست یک استاندارد را آموزش ببیند با یک استاندارد واحد آن را آموزش ببیند نه اینکه هر کدام از دستگاه‌ها توانایی‌های خاص و متفاوتی را آموزش دهند.

منصوری اضافه می‌کند: در این راستا پیشنهاد دادیم که آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای با دبیری آموزش فنی و حرفه‌ای تجمیع شود زیرا استانداردهای سازمان فنی وحرفه‌ای دارای ارزش بین‌المللی است.

تصویب طرح تجمیع آموزش‌های مهارتی به دبیری اداره کل فنی و حرفه‌ای

وی با بیان اینکه طرح تجمیع آموز‌های مهارتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در خرداد سال گذشته مصوب شد، می‌گوید: همچنین در اسفند سال 1396 نیز مقرر شد که شورای مهارت به ریاست استاندار تشکیل شود تا یکی از برنامه‌هایی که رصد می‌کند طرح تجمیع آموزش‌های مهارتی باشد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان در عین حال یادآور می‌شود: البته یکی از موارد تفاهم‌نامه تجمیع آموزش‌های مهارتی است که مهمترین مورد نیز به شمار می‌رود زیرا به شدت این نیاز را احساس کردیم که اگر این ظرفیت‌های متقابل را بشناسیم، می‌توانیم در راستای هدف مشترک از آن استفاده کنیم که در نتیجه از موازی کاری‌ها جلوگیری می‌شود و خیلی از منابع ما دچار هدر رفت نمی‌شود.

سند راهبردی و فرادستی مهارت‌آموزی استان در حال تدوین است

وی با بیان اینکه در این راستا در حال تدوین سند مهارت‌آموزی استان هستند که سندی راهبردی و فرادستی است که فقط ویژه فنی و حرفه‌ای نیست، ادامه می‌دهد: براساس این سند آموزش‌های مهارتی مورد نیاز استان باید تا 5 سال شناسایی و ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف و بخش خصوص مشخص و تقسیم شود که هر کدام از این آموزش‌ها را چه دستگاهی می‌تواند انجام دهد.

منصوری همچنین اظهار می‌کند: البته همه این‌ها با تاکید بر این است که همه تحت لوای یک استاندارد باشند که آن هم استانداردهای سازمان آموزش و فنی و حرفه‌ای است و لازمه این کار این است که در بانکی این اطلاعات جمع‌آوری و مدیریت و راهبری شود که این اتفاق با طرح تجمیع مهارت‌های آموزشی در شورای مهارت خواهد افتاد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر از ظرفیت‌های همه دستگاه‌ها استفاده کنیم به جرات می‌توانیم بگوییم هر جوان سمنانی یک مهارت، محقق شده است اما اگر فقط بخواهیم بر آموزش‌هایی که توسط مراکز فنی و حرفه‌ای ارائه می‌شود صحبت کنیم ظرفیت محدود است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان ادامه می‌دهد: اگرچه اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تا حد خوبی آموزش‌ها و جامعه هدف را پوشش می‌دهد با این حال به جرات نمی‌توانیم بگوییم که شعار هر جوان سمنانی یک مهارت محقق می‌شود اما با استفاده از این همراهی و هماهنگی این اتفاق می‌تواند بیفتد.

مجمع خیران مهارت و اشتغال سمنان در حال تشکیل است

وی در زمینه اشتغال مهارت‌آموختگان نیز می‌گوید: به هر حال دستگاه‌های مختلف برنامه‌هایی را برای اشتغال دارند و اگر تجمیع شوند با برنامه‌هایی که با دستگاه‌های مختلف داریم، وقتی سفارش می‌گیریم و آموزش‌هایی را می‌دهیم، می‌دانیم بستر اشتغال فراهم است؛ بنابراین یکی از مفاد این تفاهم‌نامه ایجاد هماهنگی و همسویی بیشتر توسط استانداری ما بین دستگاه‌های اجرایی در این راه و یاری رساندن در راستای فرهنگ مهارت‌آموزی و جلب مشارکت‌های مردمی است که در این راستا مجمع خیران مهارت و اشتغال را در استان در حال تشکیل هستیم به همت استاندار که اساسنامه َآن در حال تدوین است.

منصوری در عین حال تاکید می‌کند: در این راستا برگزاری نمایشگاه‌های مختلف می‌تواند خیلی به ایجاد اشتغال مهارت‌آموختگان کمک می‌کند همچنین راه‌های مختلفی برای رسوخ در بازار پیدا می‌کنیم که یکی از آنها این است که تفاهم‌نامه ای را با سازمان خدمات شهری شهرداری تهران منعقد کنیم تا بستری فراهم شود برای فروش محصولات مهارت آموختگانی که در بخش صنایع دستی کار می‌کنند.

شناسایی 16 محله آسیب‌پذیر در  سمنان

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان سمنان همچنین می‌گوید: 16 محله آسیب‌پذیر در استان شناسایی شده است که عمده‌ترین نیازهای مهارتی آنها با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند از نظر ساختار جمعیتی و وجود زنان سرپرست خانوار بیشتر در بحث صنایع دستی و مشاغل خانگی، صنایع غذایی و همین طور بحث گیاهان دارویی است که آموزش آنها خیلی می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند البته برخی مشاغل مربوط به مردان نیز به ندرت وجود دارد مانند جوشکاری و آرایشگری.

منصوری در پاسخ به این سوال که برای افراد کم برخورداری که توان مالی ندارند برای مهارت‌آموزی چه حمایتی در تفاهم‌نامه لحاظ شده است، اظهار می‌کند: آموز‌ش‌هایی که به صورت دولتی ارائه می‌شود رایگان است و مواد مصرفی را نیز خودمان در اختیار آنها می‌گذاریم اما در برخی بخش‌ها که فراتر از تعهد اداره کل فنی و حرفه‌ای استان است، بخشی از هزینه‌ها را دفتر امور اجتماعی متقبل می‌شود و بخشی هم باید آموزشگاه‌های آزاد حمایت کنند.

وی در نهایت درباره چشم‌انداز این تفاهم‌نامه ‌نیز تصریح می‌کند: اداره کل اموزش و فنی حرفه‌ای استان سمنان در افق 1404 با رویکرد آموزش‌های مهارتی راه بی بدیل توسعه و با اتکا به سرمایه انسانی شاداب و خلاق در مجموعه پیشگام در ارائه آموزش‌های مهارتی مورد نیاز منطقه و به عنوان قطب مهارت‌های نوین کشور در راستای تربیت نیروهای توانمند، ‌متخصص،‌ مولد، ‌متفکر و متانسب با اولویت‌های اشتغال استان و اقتصاد مهارت بنیان خواهد بود.

اشتغال مهارت‌آموزی هز جوان سمنانی یک مهارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر