کد خبر: 104501 A

در دانشگاه کاشان انجام شد؛

نخستین دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان دانش آموخته شد.

ایلنا: نخستین دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان دانش آموخته شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان رییس دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: " محمد هاشمیان " از رساله خود با موضوع " پایداری دینامیکی نانو لوله های نیترید بور " دفاع کرد.

دکتر علی قربان پور افزود: این دانشجو دوره دکترای خود را در هشت ترم در این دانشکده گذرانده است.

دکتر علی قربان پور به عنوان استاد راهنما و استادان پروفسور عباس راستگو عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا سعیدی دانشیار دانشگاه کرمان، دکتر کیوان ترابی استادیار دانشگاه کاشان و دکتر مهدی محمدی مهر استادیار دانشگاه کاشان داوری این رساله را برعهده داشتند.

دانشجو عضو هیات علمی دانشگاه مکانیک نخستین کاشان دانش دانشگاه مهندسی دانشجوی دکترای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر