کد خبر: 157050 A

بارش نزولات جوی از مهرماه تا کنون در شهر برزک نوید خوبی برای سرسبزی مراتع و باغات برزک است.

ایلنا: مسوؤل ایستگاه تبخیر سنجی امور آب برزک گفت: در طول ۶ ماهه گذشته شهروندان برزکی شاهد بارش بیش از ۲م‌تر و ۳۵ سانتی‌متر برف بوده‌اند که از ذوب این برف‌ها و بارش‌های این مدت امسال شهروندان برزکی شاهد ۲۲۶ میلیمتر بارندگی در سال آبی ۹۳ هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان اسماعیل خدادوست در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به زمستان پر برف برزک در سال ۹۲ گفت بارش‌های بهاری امسال در مقایسه با سال گذشته تا کنون آمار نزولی را نشان می‌دهد که امیدواریم تا پایان فروردین ماه شاهد افزایش بارش‌های بهاری باشیم.

جدول آمار بارندگی از مهر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳ شهر برزک

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

مهر

۸ میلی م‌تر

۰ میلی م‌تر

آبان

۴۸ میلی م‌تر

۴۹ میلی م‌تر

آذر

۴۳ میلی م‌تر

۱۸ میلی م‌تر

دی

۴۴ میلی م‌تر

۲۶ میلی م‌تر

بهمن

۰ میلی م‌تر

۳۴ میلی م‌تر

اسفند

۴۴ میلی م‌تر

۸۱ میلی م‌تر

تا۲۵ فروردین۹۲

۵۰ میلی م‌تر

تا ۱۶ فروردین۹۳

۱۸ میلی م‌تر

جمع کل

۲۳۷

۲۲۶

۲۳۵ سانتی‌متر برف

جدول زمستان امسال برف بارش متر برزک شاهد میلی کنون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر