کد خبر: 318960 A

معاون فرماندارکاشان کاشان

ایلنا: برای نخستین بار آخرین گزارش سالانه اقتصادی و اجتماعی شهرستان کاشان شامل آمار و ارقام و مطالب تحلیلی در هجده فصل تهیه و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری کاشان درگفتگوبا خبرنگاران گفت: آمار، مقدمه برنامه ریزی است و لازمه تهیه و تدوین و سیاستگذاری در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و منطقه در اختیار داشتن آمار ، اطلاعات صحیح ، دقیق و بهنگام و تحلیل مناسب آن است.

« محسن فخری » افزود: باید بپذیریم در خصوص آمار و اطلاعات از شرایط مطلوبی برخوردار نیستیم و بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه می گردیم ناشی از این ضعف و آسیب می باشد ولی با این وجود تلاش کرده ایم در این مجموعه از آخرین آماری که از مراکز رسمی استخراج شده است نمای نزدیک به واقعیت از وضعیت شهرستان را ارائه نموده و بر اساس آن و با کمک تیم کارشناسی فرمانداری و سازمان های مرتبط تحلیل کنیم.

وی یادآور شد: مدیران نباید بگذارند تا فشار کارهای جاری و روزمره آنان را از برنامه ریزی و نگاه به آینده غافل نموده و شرایطی ایجاد کند تا وظایف روزمره معمول نسبت به وظایف برنامه ریزی و آینده نگری ارجحیت و اولویت بیشتری پیدا کند.

فخری تأکید کرد: برای کشتیبانی که نمی داند به کجا می رود ، هیچ بادی مساعد نیست و برای جامعه ای که مسیر و چشم اندازی برای آینده خود ترسیم نکرده است ، هیچ وضعیتی مناسب یا نامناسب به نظر نخواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری کاشان افزود: البته در سنوات قبل ، سند چشم انداز توسعه کاشان بدون دسترسی به آمار ثبتی دقیق، و با نگاه استراتژیک و با عنوان کاشان 1404 تدوین شده و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده است، این سند یک پلان جامع است ولی برنامه عملیاتی برای شهرستان نیست و لازم است سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی آن بر اساس شرایط حال حاضر بودجه کشور و روش های نوین درآمدی به روز رسانی شود.

فخری تأکید کرد: اکنون که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور قرار گرفته ایم لازم است سند چشم انداز توسعه شهرستان متناسب با شرایط و واقعیت های موجود بازنگری و برنامه های اجرایی آن به تفصیل در زمینه های مختلف تهیه شود.

وی افزود: از اینرو ضرورت داشت تا مجموعه ای کامل از آمار و اطلاعات در حوزه های مختلف توسعه ای شهرستان آماده و در اختیار مدیران ، کارشناسان قرار گیرد و تهیه «گزارش سالانه اقتصادی و اجتماعی شهرستان» در این راستا است.

فخری با اشاره به پایش سالانه و مستمر برنامه های پنج ساله که در بند «و» ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است اظهار داشت: گزارش «وضعیت اقتصادی اجتماعی شهرستان کاشان» تصویری از عملکرد بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی شهرستان است و می تواند به عنوان ابزار کارآمد برای ارزیابی تلاش های انجام شده در مسیر نیل به اهداف سالانه برنامه توسعه به کار برده شود. به علاوه بیانگر شرایط حال حاضر شهرستان در هر بخش است که می تواند در شناخت وضع موجود شهرستان جهت تنظیم برنامه های توسعه شهرستان مبنا قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری کاشان یادآور شد: این مجموعه برای نخستین بار تهیه گردیده است و به یقین خالی از اشکال نیست. از همه فرهیختگان و اندیشمندان که به توسعه و بالندگی روزافزون شهرستان و منطقه می اندیشند درخواست می شود آن را مطالعه و نقطه نظرات خود را به این معاونت ارسال کنید.

آمار و ارقام اقتصادی و اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر