کد خبر: 399935 A

در پوشش و پیگیری اخبار؛

خبرگزاری ایلنا مقام نخست پوشش اخبار در بخش آموزش و پرورش کاشان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری ایلنا درکاشان، "محمودخدمتی" مدیرآموزش و پرورش شهرستان کاشان در آستانه روز خبرنگار در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در کاشان ، ضمن تبریک 17 مرداد روز خبرنگار ، اعتدال، انصاف و اخلاق را از مهم ترین ویژگی های رسانه دانست و افزود : نمایندگی خبرگزاری ایلنا در کاشان با رعایت اصول حرفه‌ای و استقلال، به وظیفه اطلاع رسانی خود به خوبی عمل کرده است.

به گفته وی، درعصر ارتباطات زندگی بدون رسانه ممکن نیست و موفقیت هر حوزه در گرو اطلاع رسانی است و امروز نهادهایی موفق هستند که از روابط عمومی ورسانه قوی‌تری برخوردارباشند.

وی تاکید کرد: نظام آموزشی، بزرگ ترین نهاد تربیتی در جامعه است و کشورهایی که نقش آموزش و پرورش را باورکرده و برای توسعه آن سرمایه گذاری کرده اند، به پیشرفت و بالندگی رسیده اند.

وی گفت: یکی ازرویکردهای مدیریت آموزش و پرورش کاشان اطلاع رسانی واقعی و به موقع از شرایط حاکم بر این نهاد است و در سال تحصیلی جاری بیش از 700 خبر در رسانه ها منتشر شد که حدود 13 درصد آن مربوط به خبرگزاری ایلنا بوده است.

وی تصریح کرد: نمایندگی خبرگزاری ایلنای کاشان در اطلاع‌ رسانی موثر اخبار و رویدادهای آموزش و پرورش در منطقه کاشان نقش مثبت خود را به شکل مطلوبی ایفا کرده وامیدواریم همچنان با قوت بیشتری ادامه دهد.

خدمتی

مدیریت خبرگزاری ایلنای کاشان درپیگیری انعکاس اخبارکم نظیراست

خدمتی ، مدیریت دفتر خبرگزاری ایلنای کاشان را در پیگیری انعکاس اخبارکم نظیردانست و گفت : این ویژگی خبرگزاری ایلنا را در کاشان متمایز کرده است .

آموزش و پرورش استقلال پوشش رسانه سرمایه گذاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر