در بازدید از آماده‌سازی مصلای تهران مطرح شد؛

ایلنا: در بازدید خبرنگاران از مراحل آماده‌سازی مصلای تهران تاکید شد: خانه به دوشی نمایشگاه یعنی اسراف در هزینه‌های اجرایی و…

پربازدیدترین