معاون سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح کرد:

ایلنا: معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و اتمام دو پروژه سالن شش هزار نفری و…

پربازدیدترین