کد خبر: 113077 A

به دلیل عدم امکانات ایمنی؛

«اسماعیل - م در حال سیمان کاری بالکن طبقه پنجم ساختمان تعاونی مسکن خبرنگاران و هنرمندان سنندج بود که به دلیل عدم وجود داربست و حفاظ سقوط کرد و به دلیل صدمات وارده مغزی جان خود را از دست داد.»

ایلنا: یک کارگر فصلی در سنندج با سقوط از طبقه پنجم آپارتمان در حال ساخت مسکن مهر در این شهر جانش را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در سنندج، ظهر روز دوشنبه یک کارگر جوان سنندجی به نام «اسماعیل - م» در حال سیمان کاری بالکن طبقه پنجم ساختمان تعاونی مسکن خبرنگاران و هنرمندان سنندج بود که به دلیل عدم وجود داربست و حفاظ سقوط کرد و به دلیل صدمات وارده مغزی جان خود را از دست داد.کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر