کد خبر: 122733 A

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان:

عدم وجود فرهنگ مناسب مطالعه، عدم دسترسی به منابع مفید، تعصبات قومی و فرهنگی به ویژه زبانی در مطالعه، فقر اقتصادی و ممیزی در چاپ و نشر کتب از مهم‌ترین عوامل بی توجهی به کتاب و کتاب‌خوانی است.

ایلنا: مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری کردستان گفت: ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در گرو مطالعه مفید است.

عطاءالله رحمانی آبیدر در گفتگو با خبرنگار ایلنا در سنندج اظهار داشت: نهاد فرهنگی کتابخانه‌های عمومی در صورتی که نقش خود را در جامعه به خوبی ایفا کند می‌تواند در توسعه کشور نقش مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در نهاد کتابخانه‌های عمومی، تصریح کرد: برنامه‌های خوبی از جمله ایستگاه مطالعه، راه اندازی کتابخانه‌های مشارکتی و مسابقات کتاب‌خوانی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی اجرا شده که در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی اثرگذار بوده است.
رحمانی آبیدر با تاکید بر نقش مطالعه در توسعه جامعه، افزود: افزایش آگاهی، دانش سودمند، ارتقاء روحیه تعامل، تساهل و مدارا و همچنین توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف برخی از مزایای کتاب‌خوانی است.
وی با اشاره به عوامل موثر در جلب توجه عمومی به مطالعه و ارتقای این شاخص در جامعه، بیان داشت: تدوین و تهیه کتاب‌هایی با عناوین عامه پسند، تسهیل خرید کتاب، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف کتاب و زمینه سازی دسترسی آسان آحاد جامعه به کتاب از جمله این عوامل است.
مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری کردستان ادامه داد: تبلیغات مناسب با موضوع مطالعه و کتاب‌خوانی، توجه مطالعه کتاب‌های غیردرسی در مدارس و دانشگاه‌ها، ارتقاء فرهنگ مطالعه در ادارات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی نیز در جلب توجه عمومی به مطالعه اثرگذار است.
وی با بیان اینکه حمایت تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی از کتابخانه‌های عمومی ضروری است، افزود:: مطالعه سودمند سبب حرکت به سوی جامعه توسعه یافته می‌شود.
رحمانی آبیدر خاطرنشان کرد: عدم وجود فرهنگ مناسب مطالعه، عدم دسترسی به منابع مفید، تعصبات قومی و فرهنگی به ویژه زبانی در مطالعه، فقر اقتصادی و ممیزی در چاپ و نشر کتب از مهم‌ترین عوامل بی‌توجهی به کتاب و کتاب‌خوانی است.
مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری کردستان در پایان سخنانش، نقش مدیران را در ترویج کتاب‌خوانی بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: مدیران الگوی مردم هستند و باید در این زمینه نقش موثری ایفا کنند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان کتابخانه های عمومی کردستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر