کد خبر: 205521 A

معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان:

جامعه امروز نیازمند شهروندانی قانونمند و منظم است و مدرسه بهترین مکان برای تربیت شهروند قانون‌مدار است.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان گفت: مسئولان آموزش و پرورش به تربیت دانش‌آموزان اهمیت داده تا شهروندانی منظم و قانونمند برای آینده پرورش دهند چرا که این مساله می‌تواند به توسعه جامعه‌ای قانون محور منجر شود.

به گزارش ایلنا، حسین فیروزی در یکصد و چهل و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان در سنندج، تاکید کرد: جامعه امروز نیازمند شهروندانی قانونمند و منظم است و مدرسه بهترین مکان برای تربیت شهروند قانون‌مدار است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: توجه بیشتر به دانش‌آموزان و معلمان باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد توسعه فرهنگ در جامعه باشیم.

فیروزی اظهار داشت: در مدارس باید دانش‌آموزان به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و خود را برای حضور فعال به عنوان شهروندی که به قوانین و مقررات و اصول شهروندی احترام می‌گذارند، فراهم کند.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی از دستگاه‌های مرتبط خواست بستر را برای حضور دانش آموزان در مدارس و سطح شهر آماده کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی، بسترهای حضور سهل و آسان در مدارس را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان گفت: بی‌سوادی یکی از معضلات در جامعه است که این مهم همکاری تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد.

حسین فیروزی طرح انسداد مبادی بیسوادی را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: معلمین، اولیاء دانش آموزان و تمامی افرادی که با آموزش و پرورش در ارتباط هستند باید نسبت به این طرح حساس شوند و با دید آسبب‌شناسانه به آن نگاه کنند.

وی همچنین اظهار داشت: باید طی یک کار پژوهشی دقیق عوامل بیسوادی در استان بررسی شده و ببینیم چند درصد از آن قابل حل است و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

فیروزی با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیت‌های موجود در استان برای رفع بیسوادی استفاده کنیم، افزود: به صفر رسیدن بی‌سوادی در کردستان همکاری بین بخشی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی در پایان از همه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای شهر و روستا خواست در اجرای مطلوب طرح انسداد مبادی بیسوادی با آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند.

توسعه جامعه قانون محور با تربیت دانش آموزان قانونمند امکان پذیر است

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان گفت: مسئولان آموزش و پرورش به تربیت دانش‌آموزان اهمیت داده تا شهروندانی منظم و قانونمند برای آینده پرورش دهند چرا که این مساله می‌تواند به توسعه جامعه‌ای قانون محور منجر شود.

حسین فیروزی در یکصد و چهل و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان در سنندج، تاکید کرد: جامعه امروز نیازمند شهروندانی قانونمند و منظم است و مدرسه بهترین مکان برای تربیت شهروند قانون‌مدار است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: توجه بیشتر به دانش‌آموزان و معلمان باید در دستور کار قرار گیرد تا شاهد توسعه فرهنگ در جامعه باشیم.

فیروزی اظهار داشت: در مدارس باید دانش‌آموزان به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند و خود را برای حضور فعال به عنوان شهروندی که به قوانین و مقررات و اصول شهروندی احترام می‌گذارند، فراهم کند.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان با اشاره به آغاز سال تحصیلی از دستگاه‌های مرتبط خواست بستر را برای حضور دانش آموزان در مدارس و سطح شهر آماده کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی، بسترهای حضور سهل و آسان در مدارس را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان گفت: بی‌سوادی یکی از معضلات در جامعه است که این مهم همکاری تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد.

حسین فیروزی طرح انسداد مبادی بیسوادی را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: معلمین، اولیاء دانش آموزان و تمامی افرادی که با آموزش و پرورش در ارتباط هستند باید نسبت به این طرح حساس شوند و با دید آسبب‌شناسانه به آن نگاه کنند.

وی همچنین اظهار داشت: باید طی یک کار پژوهشی دقیق عوامل بیسوادی در استان بررسی شده و ببینیم چند درصد از آن قابل حل است و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

فیروزی با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیت‌های موجود در استان برای رفع بیسوادی استفاده کنیم افزود: به صفر رسیدن بی‌سوادی در کردستان همکاری بین بخشی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی در پایان از همه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای شهر و روستا خواست در اجرای مطلوب طرح انسداد مبادی بیسوادی با آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشند.

آموزش و پرورش اقتصاد جامعه حقوق دانش آموزان شهروند قانون قوانین و مقررات مدرسه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر