کد خبر: 208741 A

درخواست فرماندار سنندج از کشاورزان:

فرماندار سنندج از کشاورزان خواست در اجرای سرشماری عمومی کشاورزی با ماموران این طرح در جهت بدست آوردن آمار و اطلاعات دقیق همکاری کنند.

فرماندار سنندج از کشاورزان خواست در اجرای سرشماری عمومی کشاورزی با ماموران این طرح در جهت بدست آوردن آمار و اطلاعات دقیق همکاری کنند.

به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم زارعی در حاشیه آغاز بکار طرح سرشماری عمومی بخش کشاورزی شهرستان سنندج، نیاز به آمار دقیق و به روز را از نیازهای اصلی برنامه ریزان دانست و گفت: داشتن اطلاعات و آمار دقیق و جزئی از بخش های مختلف در جامعه موضوعی بسیار با اهمیت و ضروری است.

وی با تاکید بر همکاری و حمایت تمام دستگاه های مرتبط از ماموران سرشماری، از کشاورزان نیز خواست آمار و اطلاعات دقیق خود را در اختیار ماموران سرشماری قرار دهند.

فرماندار سنندج تاکید کرد باید به جایی برسیم که آمارهای به روز از تمام بخش ها را از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاری ها و فرمانداری ها داشته باشیم و دیگر نیازی به اجرای طرح های سرشماری نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اولین آمارگیری در بخش کشاورزی سال ۵۲ در کشور انجام شد، گفت: اکنون به صورت متفاوت و به شیوه الکترونیکی آمارگیری انجام می شود و روزانه می توان آمارها را اخذ و پردازش کرد.

زارعی از ماموران سرشماری نیز خواست در مراجعه به بهره برداران بخش کشاورزی حوصله به خرج دهند و در نهایت دقت از بهره برداران اطلاعات و آمار را اخذ و ثبت نمایند.

وی تاکید کرد: نتایج این آمارگیری مبنای برنامه ریزی قرار می گیرد و بهره برداران باید اطلاعات مورد نظر این طرح را در اختیار ماموران قرار دهند.

هم اکنون حدود ۲۵ هزار نفر بهره بردار کشاورزی در شهرستان سنندج مشغول به فعالیت هستند.

بخش کشاورزی جامعه شوراهای اسلامی شهر فرماندار کشاورزی همکاری سنندج ماموران کشاورزان سرشماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر