کد خبر: 214883 A

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری و نماینده ادارات استان در استانداری کردستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از کردستان، در این جلسه مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان هدف از تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی هماهنگی و مدیریت میدانی، حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب فرهنگی عنوان کرد.

ارشدی افزود: حجاب و عفاف، امنیت عمومی و حقوق شهروندی سه کمیته ستاد صیانت از حقوق شهروندی است.

وی در ادامه مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند را تعریف حقوق شهروندی خواند و مصادیق حقوق شهروندی را حقوق روانی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی عنوان کرد.

ارشدی تصریح کرد: شهروند کسی است که در جامعه باشد صرف نظر از شهری و روستایی بودن و نژاد و ملیت و مذهب.

وی با اشاره به اینکه برقراری امنیت مهمترین وظیفه حاکمیت است ادامه داد: حقوق شهروندی برگرفته از تعالیم اسلامی است و سازمانها و نهادها باید در ارتباط با حقوق شهروندی تمام سعی و تلاش خود را به کار بگیرند.

ارشدی دستور کار جلسه را ارائه مباحثو مطالب مربوط به کمیته های حقوق شهروندی توسط دبیرخانه حقوق شهروندی و ارائه گزارش توسط اعضا در خصوص اقدامات انجام گرفته در حوزه حقوق شهروندی دانست.

آسیب های اجتماعی جامعه حجاب حقوق سرمایه شهروند شهری و روستایی شهروندی امنیت عمومی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر