کد خبر: 449479 A

استاندار کردستان مطرح کرد:

زاهدی گفت: دستیابی به آمار و ترکیب جمعیتی و هرم سنی جمعیت به ثبت وقایع حیاتی بستگی دارد و ثبت وقایع حیاتی صیانت از حقوق مردم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، استاندار کردستان در جلسه شورای راهبردی جعیت که امروز در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد درباره کپی شناسنامه ها بیان داشت: در آئین‌نامه‌ها کارت هوشمند جایگزین کپی شناسنامه شود.

زاهدی به تناقض بین آمارها در موالید و ازدواج اشاره کرد و افزود: بحث جمعیت، حفظ خانواده به همه ی سازمانها و مردم متعلق است و باید دولت برای حفظ ترکیب سنی مناسب جمعیت برنامه داشته باشد.

وی  ثبت وقایع حیاتی را امری مهم دانست و گفت: دستیابی به آمار و ترکیب جمعیتی و هرم سنی جمعیت به ثبت وقایع حیاتی بستگی داردو ثبت وقایع حیاتی صیانت از حقوق مردم است و اگر وقایعی ثبت نشود حق افراد ضایع خواهدشد .

زاهدی در خصوص ترکیب سنی اظهار داشت: از اواخر دهه ی هفتاد، رشد سریع جمعیت باعث مشکلاتی در شغل، مسکن و ... شد و بعد سیاستی ایجاد شد که جمعیت کاهش یابد؛ کاهش نرخ جمعیت منجر به افزایش جمعیت پیر جامعه شده است لازم است نسبت تعادلی جمعیت  جامعه حفظ شود.

وی به افزایش جمعیت اشاره کرد و عنوان کرد: نیاز است دلایل آن بررسی شود زیرا مسائل فرهنگی، اقتصادی و به طور کلی سبک زندگی موثر است وانسان به دنبال رفاه است و تعدادی از افراد تمایل به فرزند ندارد بنابراین لازم است در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهی کافی صورت گیرد.

استاندار به لزوم ثبت ازدواج در دفترخانه های رسمی اشاره کرد و گفت: بانوان باید به حقوق خود آگاه باشند و ظلم را نپذیرند و اگر ازدواجی بدون ثبت قانونی انجام گیرد بعدا باعث ضایع شدن حقوق بانوان خواهد بود.

زاهدی به لزوم مطالعه علمی در سطح استان در خصوص ترکیب جمعیتی تاکید کرد و گفت: باید مشکلات اساسی بررسی و اولویت بندی شود تا بتوان جامعه را به سمتی برد که ترکیب مناسب جمعیتی در جامعه وجود داشته باشد.

جامعه حقوق دولت مشکلات هرم سنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر