کد خبر: 456787 A

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارکردستان:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ایجاد بازارچه اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار را با اهمیت توصیف کرد و گفت: همین بازارچه اشتغال را باید به نوعی برنامه ریزی و اجرا کرد که در کنار پارک بانوان قرار بگیرد و زمینه مراجعه همه اقشار جامعه را فراهم آورد.

به گزارش ایلنا، علیرضا آشناگر در جلسه کارگروه بانوان و خانواده با بیان اینکه متاسفانه در کردستان فعالیت اجتماعی زنان خیلی کم است، ادامه داد: باید بر روی حضور بیشتر و موثرتر زنان در اجتماع و فرهنگ سازی مناسب برنامه ریزی و کار شود.

آشناگر با اشاره به اینکه در گذشته کارهایی برای احداث پارک بانوان در طوس نوذر سنندج با صرف هزینه های قابل توجه انجام شده است، گفت: احداث یک پارک دیگر علاوه بر صرف هزینه، دشوار و زمانبر است بر همین مبنا اگر به ساماندهی و تجهیز پارک فعلی بانوان توجه شود بهتر است.

وی با بیان اینکه پارک بانوان باید برای جاذبه و ویژگی های خاص خود را داشته باشد ادامه داد: به منظور افزایش استقبال بانوان از این پارک لازم است از ظرفیت سمن ها و رسانه ها و کارهای تبلیغی بهره برد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارکردستان در ادامه ایجاد بازارچه اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار را با اهمیت توصیف کرد و گفت: همین بازارچه اشتغال را باید به نوعی برنامه‌ریزی و اجرا کرد که در کنار پارک بانوان قرار بگیرد و زمینه مراجعه هم اقشار جامعه به آن فراهم شود.

اشتغال زنان برنامه ریزی استاندارکردستان پارک بانوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر