کد خبر: 462509 A

معاون عمران استانداری کردستان:

معاون عمران استانداری کردستان، گفت: از آنجا که شهر سنندج از نظر مجسمه سازی، موسیقی و صنایع دستی جایگاه خاصی دارد، بنابر این تلفیق این موارد می تواند این شهر را به یک شهر منحصر به فرد و ویژه تبدیل کند.

به گزارش ایلنا، امیر قادری گفت: بنا به پیشنهاد استاندار کردستان، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه دوم اسفند ماه مصوب کرد طرح های موضعی را در خصوص این تپه ها از طریق شهرداری سنندج و با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان و از طریق کمیسیون ماده 5 آماده کند.

وی با اشاره به اینکه سنندج به شهر هزار تپه و شهر تپه ها معروف است، اظهار کرد: تپه ها می توانند به عنوان یک برند مطرح شوند و لذا باید در این زمینه برندسازی انجام بگیرد.

قادری با بیان اینکه تپه ها در شهر سنندج عاملی برای رقابت با سایر شهرهای مراکز استان ها هستند، گفت: از آنجا که شهر سنندج از نظر مجسمه سازی، موسیقی و صنایع دستی جایگاه خاصی دارد، بنابراین تلفیق این موارد می تواند این شهر را به یک شهر منحصر به فرد و ویژه تبدیل کند.

وی تصریح کرد: تپه ها این قابلیت را دارند که به عنوان نشانه های شاخص شهری مطرح شوند و در خوانایی شهر، خلق فضای عمومی و همچنین در منظرسازی شبانه و روزانه مؤثر باشند.

معاون عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: از دیگر عرصه هایی که می تواند محل نقش آفرینی کلیدی و اثرگذاری مهم تپه ها باشد، گردشگری، محیط زیست و اقتصاد شهر است.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه تپه ها پتانسیلی ارزشمند در شهر سنندج هستند، گفت: با این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، هم از دست اندازی به این تپه ها جلوگیری خواهد شد و هم به خلق و ایجاد فضاهای عمومی نیز کمک خواهد شد؛ ضمن آنکه می توان با تعریف فعالیت های گردشگری در اقتصاد شهر سنندج تغییراتی انجام داد.

وی همچنین در ادامه از تصویب طرح جامع ناحیه شرقی استان کردستان در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد و افزود: این طرح شامل ویژگی های جمعیتی و اقتصادی، نحوه استقرار مراکز جمعیتی، شناخت محوطه های دارای ارزش باستانی و همچنین الگوی توسعه کالبدی پیشنهادی است.

صنایع دستی مجسمه موسیقی سنندج استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر