کد خبر: 477547 A

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از اشتغال به عنوان مقوله ای فرابخشی یاد کرد و گفت: ایجاد اشتغال نیازمند اقدام فرابخشی و فرادستگاهی است و همه دستگاه ها و مردم در رونق و شکوفایی این بخش مهم از اقتصاد مسئولیت دارند.

به گزارش ایلنا، احمد رشیدی اظهار داشت: گستردگی حوزه فعالیت در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار کارگروه ها و کمیته های تخصصی حساسیت کار در این مجموعه را با توجه به محوریت تولید و اشتغال در شعار امسال، دو چندان کرده است.

رشیدی از اشتغال به عنوان یک مقوله فرابخشی اشاره کرد و گفت: ایجاد اشتغال نیازمند اقدام فرابخشی و فرادستگاهی است و همه دستگاه ها و مردم در رونق و شکوفایی این بخش مهم از اقتصاد مسئولیت دارند.

وی در این راستا به طرح تکاپو اشاره کرد و افزود: 47 رسته اشتغال زایی با همکاری سازمان یونیدو شناسایی شده که استان کردستان نیز به عنوان یکی از 8 استان پایلوت این طرح در کشور از جمله در رسته های it، ict، گردشگری و زنبورداری در حال فعالیت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به اینکه در مناطق درحال توسعه تعاونی ها می توانند عامل مهم اشتغال زایی شوند، خاطرنشان کرد: با تجمیع سرمایه های کوچک و همفکری افراد در قالب تعاونی ها می توان کارهای بزرگ انجام داد.

اشتغال اقتصاد ایجاد اشتغال کار و رفاه اجتماعی یونیدو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر