کد خبر: 508076 A

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان خبر داد:

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان از ارائه 387 هزار 382 نفر ساعت آموزش مهارتی توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سه ماهه اول سال جاری در سطح استان خبرداد.

به گزارش ایلنا، سید جمیل احمدی با بیان این مطلب افزود : از مجموع359787  نفر- ساعت آموزش مهارتی ارائه شده توسط  آموزشگاه های آزاد سطح استان277607  نفر-  ساعت درحوزه خواهران و 82180 نفر- ساعت در حوزه برادران ارائه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان بیان داشت: آموزش های مهارتی ارائه شده در سه ماهه اول سالجاری توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در چهار خوشه کشاورزی ، خدمات ، صنعت و فرهنگ و هنر است که سهم هر بخش به ترتیب 2484 ، 285166 ، 49644 و 22493 نفر  ساعت است.

وی اظهار داشت: در حوزه آموزش مدیران و مؤسسین آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان نیز دوره آموزشی مدیر آموزشگاه به میزان1966  نفر ساعت و دوره آموزشی مربیان در حرفه بازاریابی و کار آفرینی برای849  نفر ازمربیان و مدیران در حال برنامه ریزی و اجرا است . 

در پایان احمدی ضمن اظهار اهمیت و حمایت از بخش خصوصی مطابق با اصل 44 قانون اساسی بر در نظر گرفتن قوانین و آئین نامه ها و سیاست های سازمان و گروه های هدف و استفاده از پتانسیل های موجود در بخش خصوصی در جهت رسیدن به اهداف دولت اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد با خلاقیت ، دانش و مهارت موسسین آموزشگاه ها موجبات رشد و پویایی هر چه بیشتر فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه آموزش های مهارتی  فراهم شود.

استان کردستان دولت فنی و حرفه ای کشاورزی آموزش مهارتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر