کد خبر: 577242 A

معاون استاندار کردستان مطرح کرد:

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: همە توان و تلاش خود را برای رشد و اعتلای استان در همە شاخص‌های توسعەای بە کار خواهیم بست.

بە گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال در جلسە معارفە خود و شورای اداری استان با بیان اینکە تصدی پست فرصتی از جانب نظام و مردم برای خدمتگذاری است، افزود: مردم کردستان مردمانی قدرشناس هستند و من نیز تلاش خواهم کرد در کنار استاندار کردستان و دیگر مدیران برای این مردم خدمت کنم.

وی نقدپذیری، تعامل با رسانەها، گروه‌ها و جریانات سیاسی را از جملە برنامەهای خود در استان اعلام کرد و اظهار کرد: معتقدم ایجاد امنیت پایدار و مقابلە با تهدیدات بنیاد و اساس توسعە است و در این راە همە همت خود را بکار خواهیم بست.

خوش اقبال اضافە کرد: رای بالای مردم کردستان بە دولت تدبیر و امید ما را مکلف بە برداشتن گام‌های اساسی برای توسعە و بهبود زندگی مردم می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکە ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان را بە خوبی می شناسم ابراز امیدواری کرد با بهرەگیری از همە ظرفیت ها جایگاە فرهنگ و هنر کردستان در کشور ارتقا دو چندان پیدا کند.

وی تامین معیشت مرزنشینان و ایجاد کسب و کار پایدار را جزو برنامەهای مهم خود در استان خواند و گفت: امنیت پایدار در سایە امنیت اقتصادی و معیشتی مردم تامین خواهد شد و همە تلاش ها در این راستا بە نتیجە مطلوب خواهد رسید.

در این مراسم از زحمات چند سالە علیرضا آشناگر تجلیل و حسین خوش اقبال در سمت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان معرفی شد.

اجتماعی و فرهنگی دولت رشد شاخص فرهنگ و هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر