کد خبر: 111910 A

بیش از ۷۰ درصد خانوارهای استان کرمانشاه از روغن مایع برای پخت و پز مواد غذایی استفاده می کنند.

ایلنا: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اعلام این مطلب گفت: اسیدهای چرب غیر اشباع نه تنها باعثافزایش کلسترول خون نمی شوند بلکه در کاهش بیماریهای قلبی عروقی نقش مهمی دارند.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، دکتر بهروز حمزه گفت: تمامی روغن های مایع برای پخت غذا مناسب هستند و به ترتیب، استفاده از روغن های زیتون، کنجد، کانولا، ذرت، آفتابگردان و سویا توصیه می شود.

رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه همچنین با اشاره به برگزاری طرح ملی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری و روستایی در خصوص تغذیه صحیح که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت، گفت: بیش از هفتاد درصد و به عبارتی هفتاد ودو و نیم درصد خانوارهای استان کرمانشاه از روغن مایع برای پخت و پز مواد غذایی استفاده می کنند.

وی در پایان تاکید کرد: این رقم در خانوارهای شهری هفتاد وشش درصد و در خانوارهای روستایی شصت وچهار ویک دهم درصد است.

تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهری و روستایی معاون مواد غذایی کرمانشاه روغن کرمانشاهی خانوارهای مایع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر