کد خبر: 115186 A

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه در گفتگو با ایلنا:

براساس آمار آنچه که پیداست این است که پراکنش دام در مراتع استان کرمانشاه به هیچ وجه درست نیست، تا جایی که بیشتر از دو برابر از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی خوراک دامهای روستائیان و عشایر می شود.

ایلنا: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: عشایر باید توجه داشته باشند که کوچ زودهنگام می تواند صدمات بسیاری جدی به عرصه های طبیعی استان و کشور وارد کند.

حسین سلیمانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه بهترین زمان برای کوچ عشایر، اواسط آبان است، تاکید کرد: کوچ رویی عشایر در زمان های غیر معمول می تواند باعثاز بین رفتن و تاخیر در رشد مرتع و گیاهان شود که این موضوع می تواند ضربات بسیار جبران ناپذیری به تهیه علوفه برای دامداران در پی داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: در صورت بارندگی در مناطق قشلاقی پس از یک هفته می توان علوفه مورد نیاز احشام عشایر تامین شود.

وی با اشاره به اینکه کوچ نابهنگام عشایر ضربات جبران ناپذیر دیگری در پی خواهد داشت، ‌افزود: آن دست از عشایری که زودتر از موعد مقرر اقدام به کوچ می کنند مجبورند برای تعلیف احشام خود اقدام به خرید علوفه دستی کنند.

سلیمانی بیان داشت: کوچ زودهنگام عشایر به مناطق قشلاقی سبب برخورد آنان با کم آبی می شود و اگر کوچ در زمان درست آن اتفاق بیفتد دیگر نیازی به آبرسانی از طریق تانکرها نیست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اضافه کرد: یکی از مشکلات عرصه ها و منابع طبیعی ما تردد بیش از حد دام عشایران از مراتع مشخصی است که این عمل صدمات جبران ناپذیری به منابع طبیعی وارد می کند.

وی افزود: براساس آمار آنچه که پیداست این است که پراکنش دام در مراتع استان کرمانشاه به هیچ وجه درست نیست، تا جایی که بیشتر از دو برابر از منابع طبیعی و عرصه های جنگلی خوراک دامهای روستائیان و عشایر می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به برخی از عوامل تخریب و تهدید منابع طبیعی در استان، گفت: در صورت عدم تعادل دام در مرتع فرایند تخریب منابع طبیعی سرعت می گیرد و از یک سو باعثفرسایش خاک می شود و از دیگر سو باید شاهد از دست رفتم کاربری اصلی و واقعی مراتع در استان باشیم.

سلیمانی در پایان بیان داشت: دیگر مشکل ما، کوچ های زودهنگام بهاره عشایر است، زیرا این کوچروی قبل از موعد باعثاز بین رفتن رویش گیاهان بهاری در عرصه های طبیعی می شود.

خاک خوراک رشد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مشکلات منابع طبیعی کرمانشاه استان عشایر مراتع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر