کد خبر: 115187 A

رییس شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با ایلنا:

شهرداری کرمانشاه در بحثفرهنگی و هنری هیچ تحرکی از خود نشان نداده است که این موضوع را باید از نقاط ضعف شهرداری کرمانشاه در این برهه از زمان دانست.

ایلنا: رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: شهرداری ها علاوه بر بحثمدیریت شهری و عمرانی آن، وظیفه فرهنگسازی و توسعه ابن مهم را نیز بر عهده دارند.

خسرو زرافشانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود: متاسفانه تا آنجایی که بنده و سایر اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه خبر داریم، شهرداری کرمانشاه در بحثفرهنگی و هنری هیچ تحرکی از خود نشان نداده است که این موضوع را باید از نقاط ضعف شهرداری کرمانشاه در این برهه از زمان عنوان کرد.

رییس شورای شهر کرمانشاه علت این معضل را نبود یک معاونت قوی و باتجربه در بخش فرهنگی شهرداری کرمانشاه عنوان کرد و گفت: براساس جلساتی که با سایر اعضای شورای شهر کرمانشاه داشته ایم؛ برنامه ریزیهای فرهنگی و هنری را در قالب کمیسیون های مربوطه پیگیری خواهد کرد تا علاوه بر شهرداری، دیگر ادارات نیز در بحثبرنامه های فرهنگی و هنری شهر کرمانشاه پویاتر شوند.

اعضای شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری فرهنگی و هنری کرمانشاه ایلنا گفتگو تحرکی بحثفرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر