کد خبر: 117672 A

معاون استانداری کرمانشاه:

بیش از ۷۰۰ دستگاه اجرایی در سطح استان از خدمات الکترونیکی دولت برخوردار هستند.

ایلنا: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان، گفت: راه اندازی شبکه دولت در استان کرمانشاه باعثشد که دستگاه‌های اجرایی روند امور اداری را با کمترین زمان ممکن انجام و حتی الامکان از مسیر بوروکراسی و کندی کار بکاهند.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، عبدالمجید واحدی ایجاد بستر مناسب ارتباطی برای استفاد بهینه از امکانات دولتی را مهم ارزیابی کرد و گفت: بدون شک ارتباط سریع و مطمئن درون سازمانی دستگاه‌های اجرایی و همچنین یکپارچه سازی دبیرخانه نهادهای اجرایی از جمله مزایا و خدمات الکترونیکی شبکه دولت است که بایستی با دقت و اهتمام ویژه از سوی مسئولین امر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

واحدی در ادامه با اشاره به سند توسعه فناوری استان، تصریح کرد: وظیفه مسئولین اجرایی ذیربط استان است که در راستای اجرا و اهداف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌ها ی ارتباطی استان از هیچ گونه کوششی فرو گذار نباشند.

عبدالمجید واحدی همچنین تعداددستگاه‌های اجرایی استان را که بصورت یکپارچه به ارائه خدمات اداری می‌پردازند بیش از ۷۰۰ دستگاه برشمرد و گفت: امیدواریم با توسعه بیش از پیش این خدمات در راستای پیگیری و مطالبات حقوق مردم استان گام‌های ارزنده تری برداریم.

همچنین در ادامه این نشست مشکلات و موانع پیش روی دستگاه‌های اجرایی استان درخصوص راه اندازی این خدمات بحثو بررسی شد.

حقوق دستگاه های اجرایی دستگاه های اجرایی استان دولت فناوری مشکلات معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی کرمانشاه اجرایی خدمات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر