کد خبر: 122848 A

در۸۵۰ هکتار اراضی نیز درناحیه عمرانی B۳ که به صورت ثقلی تأمین فشار می‌شوند تجهیزات شبکه‌های مدرن آبیاری نصب شده است بهره برداری از بخشی از آن در سال گذشته آغاز شده است که در صورت همکاری کشاورزان مابقی این ۸۵۰ هکتار نیز به بهره برداری خواهد رسید.

ایلنا: طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت بیلوار با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی منتظر تخصص اعتبار باقی مانده است تا بتواند باعثتحولی عظیم در منطقه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، مدیرطرح شبکه آبیاری وزهکشی گاوشان با اشاره به مطلب فوق، گفت: که از سال گذشته بهره برداری از ایستگاه پمپاژ ناحیه عمرانی B۴ دشت بیلوار درسطح ۱۰۵۰ هکتار آغاز شده ودر پایین دست آن نیز درناحیه عمرانیB۳،۲۹ ایستگاه پمپاژ و۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تکمیل شده ودرصورت تأمین اعتبار آماده بهره برداری خواهد شد.

ژاله ویسی اظهار داشت: در۸۵۰ هکتار اراضی نیز درناحیه عمرانی B۳ که به صورت ثقلی تأمین فشار می‌شوند تجهیزات شبکه‌های مدرن آبیاری نصب شده است بهره برداری از بخشی از آن در سال گذشته آغاز شده است که در صورت همکاری کشاورزان مابقی این ۸۵۰ هکتار نیز به بهره برداری خواهد رسید.

ویسی اثرات اقتصادی واجتماعی شبکه گاوشان را افزایش درآمد کشاورزان منطقه به میزان ۳ تا ۵/۳ برابر وضع موجود اعلام کرد و گفت: باتوجه به حجم بدهی کارفرما به مشاوران وپیمانکاران می‌طلبد که مسئولین با نگاهی ویژه مشکل تخصیص اعتبار این طرح مهم را مرتفع تا با بهره برداری کامل از طرح شبکه آبیاری وزهکشی گاوشان بتوانیم شاهد تحولی در امر کشاورزی منطقه باشیم.

درآمد کشاورزی آبیاری هکتار صورت بهره شبکه دشت کشاورزان بیلوار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر