کد خبر: 128472 A

توکلی در دانشگاه رازی کرمانشاه:

حکومت مردمسالار ضد استبداد باید همیشه ضد صاحبان قدرتی باشد که قانون‌شکن هستند و این خصیصه باید از ویژگی‌های برجسته تمامی دانشجویان قرار بگیرد.

ایلنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست دانشجویی «در کجای مسیر ایستاده‌ایم» که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، گفت: آمارهای موجود این مهم را می‌رساند که رشد خالص صادرات آمریکا برعکس ادعاهای مطرح شده منفی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنای از کرمانشاه، احمد توکلی با اشاره به اینکه آمریکا بیش از آنچه به جهان می‌دهد از آن می‌گیرد، اظهار داشت: گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که کشور‌های در حال توسعه سرمایه‌های کشور خود را به کشور‌های با درآمد بالای آسیا و اروپا صادر می‌کنند.

وی عنوان داشت: نباید دوران استعمار غرب را پایان یافته قلمداد کرد، بلکه این استعمار غرب در شکل‌های جدید و پیچیده تری در حال انجام است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: استعمار نوین، نظم خود ساخته خود را به نام جهانی‌سازی بر همه کشور‌ها تحمیل می‌کند، تحمیل خود خواسته‌اش بیش از هرچیزی در راستای دستیابی به منافع خودش است.

توکلی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی باید سازوکارهای نظام سلطه را بشناسد، افزود: حکومت مردمسالار ضد استبداد باید همیشه ضد صاحبان قدرتی باشد که قانون‌شکن هستند و این خصیصه باید از ویژگی‌های برجسته تمامی دانشجویان قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه عدالت طلبی و عدالت خواهی تعاریف و ویژگی‌های خود را دارد، گفت: بی‌عدالتی اقتصادی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی ناشی از فساد سیاسی است.

توکلی در پایان این نشست ابزار داشت: جنبش دانشجویی باید برای قطع طمع و حفظ آزادگی با رویکردی عملی و منطقی همیشه آماده باشد.

احمد توکلی جهان درآمد رشد سرمایه قانون مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اروپا حکومت مردمسالار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر