کد خبر: 136715 A

مدیرفنی و اجرایی راه وشهرسازی استان کرمانشاه خبر داد:

برای انجام پروژه سالن پروازهای فرودگاه کرمانشاه اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیون و ۳۳۹ هزار ریال هزینه شده است.

ایلنا: مدیرفنی و اجرایی راه وشهرسازی استان گفت: پروژه سالن پروازهای فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه و پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روانسراحداثشده و آماده تحویل به دستگاه‌های بهره بردار هستند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی زضیئی افزود: پروژه فرودگاه کرمانشاه در زمینی با زیربنای ۱۲۵۰ متر مربع احداثگردیده و برای اتمام این پروژه بیش از ۸ ماه کار مستمر انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان روانسر نیز با ساختار اسکلت فلزی و زیربنای ۴۸۰ متر و مدت ۱۵ماه کار مداوم احداثو آماده بهره برداری است.

مدیرفنی و اجرایی راه وشهرسازی استان کرمانشاه به اعتبار هزینه شده برای این پروژه‌ها اشاره داشت و افزود: برای انجام پروژه سالن پروازهای فرودگاه کرمانشاه اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیون و ۳۳۹ هزار ریال هزینه شده است.

وی در پایان اعتبار هزینه شده برای پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان روانسر را ۴۹۵۰ میلیون ریال عنوان کرد.

فرودگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه پروازهای میلیون اجرایی پروژه سالن اعتبار وشهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر