کد خبر: 139682 A

کیاست امیریان به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کرمانشاه منصوب شد.

ایلنا: «حمید چیت چیان»، وزیر نیرو طی حکمی «کیاست امیریان»، مدیرعامل شرکت آب منطقه استان کرمانشاه را به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کرمانشاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، در بخشی از این حکم آمده است: «در راستای دستورالعمل ارتقای هماهنگی بین مدیران استانی وظایف زیر به جنابعالی تفویض می‌شود:

- هماهنگی وهمکاری سازنده با مسئولین ونمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

- تشکیل کارگروه برق وانرژی وآب وآبفا دراستان

- برنامه ریزی وهماهنگی درسفرهای هیات محترم دولت ومقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی به استان وجلب همکاری تمام شرکتهای ذیربط وزارت نیرو».

برق دولت مجلس شورای اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی وزارت نیرو کرمانشاه شورای مدیران هماهنگی امیریان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر