کد خبر: 162494 A

رییس شورای شهر کرمانشاه:

برای اینکه بتوانیم در راستای خدمات دهی مناسب در خدمت شهر و توسعه آن باشیم باید تفکر شورا محله را برای مدیریت بهتر شهری ایجاد کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم در راستای خدمات دهی مناسب در خدمت شهر و توسعه آن باشیم باید تفکر شورا محله را برای مدیریت بهتر شهری ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری ایلنا در کرمانشاه، " خسرو زرافشانی " گفت: باید به دنبال شهری باشیم که شهروند مداری در اولویت کارها قرار گیرد و با مشارکت شهروندان در پیشبرد اهداف شهری موفق باشیم لذا از تمامی مدیران شهری بویژه شهرداران مناطق می خواهیم تا در این زمینه شرایط مناسب را مهیا سازند.

وی بیان داشت: یکی از اهداف شهرداران مناطق باید ایجاد بسترهای مناسبی به منظور بهره گیری از مشارکت شهروندان و محله برای مدیریت محلات خود بنا به خواست و نیاز خود آنان باشد.

رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه بیان داشت: شورا محله ها یکی از بازوان توانمند مدیریت شهری خواهند بود که در این زمینه باید تفکر شورا محله را برای مدیریت بهتر و با کیفیت شهر فراهم نماییم و امروزه باید بدانیم که وظیفه ما داشتن و پروندان شهروندان دغدغه مند نسبت به همه امور شهری می باشد.

زرافشانی افزود: یکی از معضلات مدیریت شهری در شهرداری ها فقدان چهارچوب نظام مند برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر از مشارکت شهروندان بوده که امیدواریم با وجود شوراهای اسلامی شهر و در پی آن راه اندازی شورا محله ها از این ظرفیت به نحو بهتری استفاده نماییم.

وی با بیان اینکه مردم ولی نعمتان ما هستند، مشارکت و همکاری و همدلی مردم در عرصه مدیریت شهری را ضامن پیشرفت و توسعه دانست و گفت: دریافت پیشنهادات نظرات و انتقادات جهت ارتقاء کیفیت خدمات دهی بهتر و به شهروندان با توجه به نیازهای مردم از مسائل اساسی است که باید در دستور کار مدیران شهرداری چه در سازمانها و چه در مناطق قرار گیرد.

شوراهای اسلامی شهر شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری شهروند محله مدیریت شورا شهری تفکر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر