کد خبر: 162769 A

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه:

مجتمع بزرگ پرورش ماهیان گرمابی " شهدای قصرشیرین " به عنوان سومین مجتمع بزرگ پرورش ماهیان گرمابی کشور حدود یک دهه است که به تولید انواع گونه های ماهیان گرمابی و میگوی آب شیرین فعالیت داشته است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه گفت: در سال ۹۳ بیش از ۱.۵ میلیون قطعه گونه‌های مختلف ماهیان گرمابی در مجتمع شهدای قصرشیرین‌‌ رها سازی شده که پیش بینی می‌کنیم سه هزار تن ماهی از این مزارع تولید شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، مدیرکل شیلات استان کرمانشاه اظهار داشت: کرمانشاه در امر پرورش ماهی و ایجاد استخرهای ماهی یکی از استان‌های مستعد در کشور است.

«کیومرثشهبازی» گفت: مجتمع بزرگ پرورش ماهیان گرمابی «شهدای قصرشیرین» به عنوان سومین مجتمع بزرگ پرورش ماهیان گرمابی کشور حدود یک دهه است که به تولید انواع گونه‌های ماهیان گرمابی و می‌گوی آب شیرین فعالیت داشته و کرمانشاه را پس از استان‌های ساحلی به چهارمین استان فعال و پیشرو در تولید ماهیان گرمابی مبدل ساخته است.

مدیرکل شیلات استان گفت: در سال ۹۳ با مدیریت جهادی و عزم همگانی مدیران این مجتمع برای اولین بار کار‌‌ رها سازی ۱.۵ میلیون قطعه گونه‌های مختلف ماهیان گرمابی شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد کپور ماهی، ۴۰ تا ۵۰ درصد فیتوفاگ، ۱۵ تا ۲۰ درصد آمور و ۵ تا ۱۰ درصد بیگ هد با وزن میانگین ۵۰ گرم و سطح آبگیری ۵۵۰ هکتار آغاز شده که پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن پروتئین سفید در این مجتمع تولید شود.

پرورش ماهی وزن کرمانشاه استان قصرشیرین شهدای مجتمع پرورش ماهیان گرمابی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر