کد خبر: 208740 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه:

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه از آماده بودن شهرک صنعتی زاگرس برای ارائه زمین به متقاضیان خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه گفت مساحت این شهرک ۱۰۳۰هکتار است که فاز اول آن به مساحت ۲۵۰ هکتار توسعه داده شد و به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنای کرمانشاه، شاهپور قنبری تصریح کرد: احداثشبکه توزیع آب، اتاقک چاه، احداثمنبع هوایی، راهسازی ورودی شهرک، ایجادشبکه توزیع برق از جمله امکانات زیر بنایی شهرک مذکور می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: شهرک صنعتی زاگرس بزرگترین شهرک استان ودر ۱۴ کیلومتری شهرستان کرمانشاه قرار دارد.

برق زمین کرمانشاه استان شرکت صنعتی شهرک مدیرعامل زاگرس شهرکهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر