کد خبر: 208768 A

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه:

اجرای طرح منارید، مشکلات کشاورزان و بهره وران اراضی کرمانشاه را کاهش می‌دهد / کشور ما را در زمره کشورهایی با تنش آبی قرار دارد / برخی سودجویان با اضافه سطح کشت و شخم در جهت شیب صدمات جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد می کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه اظهار داشت: آبخیزداری علمی مدیریتی است که با در نظر گرفتن همه جوانب و همه امکانات و منابع سعی دارد مدیریت واحد و جامعی را در سرزمین اجرا کند که هم منابع آب و هم خاک محفوظ بماند.

به گزارش ایلنا، حسین سلیمانی، با اعلام مطلب فوق، اظهار داشت: اجرای طرح منارید می تواند تا حد بسیار قابل توجهی از مشکلات کشاورزان و بهره وران از اراضی را در استان کرمانشاه کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه منارید زمینه های تملک های قانونی در استان را افزایش می دهد، بیان داشت: پیش از اجرای این طرح برخی از کشاورزان و بهره وران به تدریج اقدام به تسخیر اراضی و عرصه های طبیعی می کردند که این عمل زیانهای بسیاری از نظر طبیعی برای استان به دنبال داشت.

سلیمانی تاکید کرد: از سویی دیگر اجرای طرح منارید می توان سهم بسیار عمده ای در کنترل منابع طبیعی به دنبال داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در ادامه گفت: کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و حجم کل منابع آب آن که عمدتاً به صورت برف و باران است و بالغ بر ۴۳۰ میلیارد متر مکعب در سال می باشى که همه را نمی توان استفاده کرد.

سلیمانی گفت: حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب منابع تجدید پذیر و در دسترس آب است که ۱۰ میلیارد مترمکعب آن از رودخانه هایی می باشد که از کشورهای همجوار وارد ایران می شود، لذا با توجه به جمعیت حدود ۷۵ میلیون نفری کشور و براساس شاخص های بین المللی سرانه آب هر فرد حدود ۱۷۰۰ متر مکعب است که کشور ما را در زمره کشورهایی با تنش آبی قرار می دهد.

وی افزود: نیازهای شرب و به تبع آن مصرف آب در بخشهای کشاورزی و صنعت باعثافزایش بی رویه از منابع آبی شده است و جمعیت نیز بر این مقوله افزوده می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: در مناطقی که توسعه کشاورزی و منابع آب صورت گرفته امکان توسعه منابع آب وجود ندارد و به همین دلیل برداشت آب محدود شده است اما در بالا دست اراضی کشاورزی عرصه های ملی است که بیشتر مورد تهدید قرار می گیرد که برخی سودجویان با اضافه سطح کشت و شخم در جهت شیب صدمات جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد می کنند.

سلیمانی میانگین بارش ها در سال حدود ۲۴۵ میلی متر است که در سالجاری به ۲۳۰ میلی متر کاهش یافته و بطور کلی با تغییر الگوی بارش الگوی مصرف آب نیز لازم الاجرا می گردد.

وی اظهار داشت: در کنار توضیحات ذکر شده عملیات آبخیزداری و آبخوانداری با هدف کنترل آبهای سطحی(رواناب) نمود بیشتری پیدا می کند و چشم انداز آینده بهتری را پیش بینی می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: آبخیزداری علمی مدیریتی است که با در نظر گرفتن همه جوانب و همه امکانات و منابع سعی دارد مدیریت واحد و جامعی را در سرزمین اجرا کند که هم منابع آب و هم خاک محفوظ بماند.

وی تاکید کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری با هدف ذخیره نزولات آسمانی وکنترل آبهای سطحی و جلوگیری از رواناب میتواند تا حد زیادی از بار وارد شده به مصرف آب در بخشهای مختلف وهمچنین فشار وارد بر منابع طبیعی بکاهد. در این راستا اجرای عملیات مکانیکی وبیولوژیکی و بیومکانیکی می تواند کمک زیادی به عدم هدر رفت آبهای سطحی، کاهش رسوبات وارد شده به بستر رودخانه ها وپشت سدها و افزایش سطح سفره های آب های زیرزمینی نماید.

سلیمانی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و دوره سالیانه خشک از سالهای پرباران و تر سالی بیشتر است نیاز به استفاده بهینه از کلیه منابع آبی در دسترس بیشرنمود می یابد.

ایران خاک شاخص صنعت طبیعی و آبخیزداری استان کشاورزی مشکلات منابع طبیعی آب منابع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر