کد خبر: 212286 A

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه:

نگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی به معلولین در حوزه توانایی‌های هنری و فرهنگی، هیچ تفاوتی را با هنرمندان دیگر قائل نمی‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، صبح پنجشنبه در اختتامیه جشنواره استانی تئا‌تر معلولین اظهار داشت: نگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی به معلولین در حوزه توانایی‌های هنری و فرهنگی، هیچ تفاوتی را با هنرمندان دیگر قائل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنای کرمانشاه، دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه اظهار داشت: این نگاه بدون شک در سیاست‌های اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز تعریف شده است.

وی اظهار داشت: بر محدودیت توانایی‌های آن‌ها و بروز استعدادهای خدادادی آن‌ها نیست و این عزیزان بار‌ها این موضوع را ثابت کرده‌اند که می‌توانند از اقشار موفق و اثرگذار جامعه باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه جشنواره استانی تئا‌تر معلولین را عرصه‌ای برای بروز و نمود این خلاقیت‌ها و توانایی‌ها عنوان کرد.

دکتر رحیمی: جشنواره نئا‌تر معلولین ابزار خوبی برای تمرین و تقویت استعدادهای این افراد است که می‌تواند به افزایش خودباوری آن‌ها منجر شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از تصویب اضافه شدن بخش معلولین به جشنواره منطقه‌ای سال آینده خبر داد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جامعه خلاقیت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه استان هنرمندان تفاوتی توانایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر