کد خبر: 232017 A

رییس اداره راه و شهرسازی کرمانشاه:

رییس اداره راه و شهرسازی کرمانشاه از ایمن سازی راههای این شهرستان برای جلوگیری از حوادثاحتمالی خبر داد.

گودرز کاکاوندی در ارائه گزارش عملکردی از ایمن سازی راههای شهرستان کرمانشاه تا آبانماه امسال، اظهار داشت: برای ایمن سازی بیشتر راههای شهرستان کرمانشاه، اقداماتی نظیر احداثشیار لرزاننده، نصب تابلوهای اطلاعاتی، خط کشی، نصب سیلندر در تقاطع ها و غیره در راههای کرمانشاه انجام شده که سهم بسزایی در کاهش تصادفات جاده ای و همچنین جلوگیری از حوادثاحتمالی داشته است.

به گزارش ایلنای کرمانشاه، رییس اداره راه و شهرسازی کرمانشاه گفت: تا آبان امسال اقداماتی بسیاری در حوزه انجام گرفته است.

وی بیان داشت: این اقدامات شامل رنگ آمیزی تابلوهای مسیر ۶۰۰ عدد، شستشوی نیوجرسی ۷۲۰ عدد، رنگ آمیزی نیوجرسی ۷۲۰ عدد، نصب رفلکتور و چشم گربه ای ۵۲۹۰ عدد، نصب گل میخ در محلهای مورد نیاز ۷۷۰ عدد، نصب سیلندر در تقاطع ها ۲۷۶ عدد، خط کشی ۲۵۰ کیلومتر، احداثشیار لرزاننده ۶۰۰ متر طول و نصب تابلوهای مختلف اطلاعاتی، ۱۱۶۷ عدد در سطح راههای حوزه استحفاظی می باشد.

رییس اداره راه و شهرسازی کرمانشاه در پایان تاکید کرد: این اقدامات انجام شده در می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آمار تصادفات جاده ای داشته است.

اداره راه و شهرسازی تصادفات جاده ای رنگ آمیزی گربه کرمانشاه شهرستان رییس ایمن عدد راههای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر