کد خبر: 241809 A

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه؛

مصرف گرایی یکی از بزرگترین آفات و آسیب‌های فردی و اجتماعی است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با تأکید بر انتقال و اشاعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی گفت: پدیده مصرف گرایی و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار گرفته است و مصرف گرایی یکی از بزرگترین آفات و آسیب های فردی و اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از کرمانشاه، عادل شفیعی در دومین جلسه کمیته اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری جمعیت هلال احمر در استان کرمانشاه، گفت: اشاعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در هزینه های غیر ضروری جمعیت هلال احمر را از خود و معاونین هلال احمر استان آغاز کرده ایم.

وی افزود: بهترین راه اشاعه فرهنگ مذکور «اشاعه فرهنگ اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی» به دیگران این است که ابتدا خود و معاونین هلال احمر استان اولین گام ها را برداریم.

شفیعی با تأکید به اینکه نمایندگان حوزه و معاونت های هلال احمر استان جزییات مصوبات تصویب شده جلسه را باید به نیروهای خود اطلاع دهند تا آنان نیز اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند، تصریح کرد: مصوبات جلسه بر این اساس است که نمایندگان معاونت ها نسبت به یادآوری و پیگیری صرفه جویی در کاهش حامل های انرژی شخصاً اقدام کنند.

وی اظهار کرد: برای صرفه جویی در وقت، تسریع ارائه خدمت به همکاران و پرهیز از کاغذ بازی خزانه داری باید تمام فیش های حقوقی را از طریق سیستم الکترونیکی در اختیار کارکنان قرار داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه برای اشاعه درست این فرهنگ باید راه های بسیاری را طی کرد، بهترین و ساده ترین راه انتقال و اشاعه این فرهنگ را ارسال پیام هایی درخصوص صرفه جویی هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف از طریق اتوماسیون اداری به تمام کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه دانست.

اصلاح الگوی مصرف انرژی بازی جمعیت هلال احمر جمعیت هلال احمر استان صرفه جویی فردی و اجتماعی هلال احمر استان کرمانشاه مصرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر